Menu

Професионално боравещи с пари в брой

Боравещите с пари в брой на професионална основа включват търговски банки, пощи и други организации, където се сортират пари в брой и се предоставят на гражданите. Работата на тези организации включва проверка на банкнотите и монетите и следене за фалшификати.

Работа с пари в брой

Националните централни банки редовно тестват банкнотообработващите машини с избрани фалшификати, които най-често се срещат в обращение. ЕЦБ публикува списък на машините и устройствата, преминали успешно тестването, с цел да помогне на боравещите с пари в брой на професионална основа и на търговците на дребно да изберат устройство, с което да проверяват за истинност евробанкнотите.

Материали за обучение

ЕЦБ е разработила редица инструменти в помощ на боравещите с пари в брой на професионална основа. Тези инструменти описват защитните елементи на първата и втората серия евробанкноти и показват как се проверява тяхната истинност.


Програма за партньорство

Програмата за партньорство предлага на производителите и доставчиците на оборудване за банкноти, както и на клиентите и потребителите, редица образователни материали, които да им помогнат да се подготвят за емитирането на всяка от банкнотите от серия „Европа“.