Menu

Agenți profesioniști care operează cu numerar

Agenții profesioniști care operează cu numerar includ băncile comerciale, oficiile poștale și alte instituții care sortează și emit numerar. Activitatea acestora include verificarea bancnotelor și a monedelor și depistarea contrafacerilor.

Procesarea numerarului

Băncile centrale naționale testează periodic echipamentele de procesare a bancnotelor, utilizând un set format din bancnotele contrafăcute cel mai des întâlnite în circulație. BCE publică o listă a echipamentelor și dispozitivelor care au fost testate cu succes, pentru a-i ajuta pe agenții profesioniști care operează cu numerar și pe comercianții cu amănuntul să aleagă un dispozitiv care să îi sprijine în procesul de stabilire a autenticității bancnotelor euro.

Materiale destinate formării

BCE a elaborat o serie de instrumente pentru a veni în sprijinul agenților profesioniști care operează cu numerar. Aceste materiale descriu elementele de siguranță ale bancnotelor din prima și din cea de-a doua serie și explică modul în care poate fi verificată autenticitatea bancnotelor.


Programul de parteneriat

Programul de parteneriat oferă fabricanților și furnizorilor de echipamente în domeniul bancnotelor, precum și clienților și utilizatorilor o serie de instrumente educative care să îi sprijine în pregătirea emiterii fiecăreia dintre bancnotele din seria „Europa”.