Menu

Osoby pracujące z gotówką

Grupa ta obejmuje pracowników banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych firm, w których sortuje się pieniądze według jakości obiegowej i wprowadza je z powrotem do obiegu wśród ludności. Do zadań tych osób należy sprawdzanie banknotów i monet pod kątem autentyczności.

Obsługa gotówki

Krajowe banki centralne poddają regularnym testom różne urządzenia do liczenia, sprawdzania i sortowania banknotów na próbie falsyfikatów najczęściej występujących w obiegu. EBC publikuje wykaz urządzeń i przyrządów, które przeszły testy z wynikiem pozytywnym, aby ułatwić firmom obsługującym obieg gotówki i detalistom wybór odpowiedniego sprzętu.

Materiały szkoleniowe

Z myślą o osobach pracujących z gotówką EBC opracował narzędzia edukacyjne, dzięki którym można poznać zabezpieczenia banknotów euro z pierwszej i drugiej serii oraz dowiedzieć się, jak sprawdzać autentyczność tych banknotów.