Menu

Skaidrās naudas apstrādātājiem

Profesionālie skaidrās naudas apstrādātāji ir komercbankas, pasta nodaļas un citas organizācijas, kuras šķiro banknotes un laiž tās apgrozībā. Viņu uzdevumos ietilpst banknošu un monētu pārbaude un viltojumu atklāšana.

Skaidrās naudas apstrāde

Nacionālās centrālās bankas veic banknošu iekārtu regulāru testēšanu, izmantojot apgrozībā visbiežāk sastopamo viltojumu paraugus. ECB publicē pārbaudi sekmīgi izturējušo iekārtu sarakstu, lai palīdzētu skaidrās naudas apstrādātājiem un mazumtirgotājiem izvēlēties iekārtas euro banknošu autentiskuma noteikšanai.

Mācību materiāli

ECB sagatavojusi vairākus mācību līdzekļus, lai palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem. Šie palīglīdzekļi iepazīstina ar pirmā un otrā izlaiduma euro banknošu pretviltošanas elementiem un izskaidro, kā var pārbaudīt banknošu autentiskumu.


Partnerības programma

Partnerības programmas ietvaros banknošu iekārtu ražotājiem un piegādātājiem, kā arī klientiem un lietotājiem tiek piedāvāti dažādi izglītojoši materiāli, lai palīdzētu sagatavoties jaunās Eiropas sērijas ieviešanai.