Menu

Contantgeldverwerkers

Tot de contant geld verwerkende organisaties worden commerciële banken, postkantoren en andere organisaties gerekend die contanten sorteren en weer in omloop brengen. Het behoort bij hun werk om bankbiljetten en munten te controleren en vervalsingen te ontdekken.

Verwerking van contanten

Bankbiljettenapparatuur wordt door de nationale centrale banken regelmatig aan tests onderworpen. Daarvoor gebruiken ze een keuze uit de vervalsingen die het vaakst in circulatie worden aangetroffen. Om geldverwerkers en retailers te helpen een apparaat te kiezen waarmee zij de echtheid van eurobankbiljetten kunnen verifiëren, publiceert de ECB een lijst van machines en apparaten die de test hebben doorstaan.

Trainingsmateriaal

De ECB heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor contant geld verwerkende organisaties. Daarin worden de echtheidskenmerken van de eerste en tweede serie eurobankbiljetten beschreven en wordt uitgelegd hoe de bankbiljetten op echtheid kunnen worden gecontroleerd.


Partnership-Programma

Het Partnership-Programma geeft fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur, hun klanten en de gebruikers toegang tot een pakket voorlichtingsmateriaal waarmee ze zich kunnen voorbereiden op de invoering van de afzonderlijke coupures van de Europa-serie.