Informatiemateriaal over de eurobankbiljetten en euromunten

De publicaties die hieronder staan vermeld kunnen online worden ingezien en de meeste ervan kunnen als lageresolutiebestanden worden gedownload. Ook gedrukte exemplaren zijn gratis te verkrijgen, zolang de voorraad strekt. Wilt u deze bestellen, neemt u dan contact op met uw nationale centrale bank als u in het eurogebied woont, en met de Europese Centrale Bank (info@ecb.europa.eu) als u buiten het eurogebied woont.

Belangrijke data voor het nieuwe €50-biljet (juli 2016)

Beschrijving:
Tijdlijn voor de uitgifte van het nieuwe €50-biljet en voor de aanpassing van contantgeldverwerkende machines en detectieapparaten.

Formaat:
A4, 210 x 297 mmPartnership-pakket (juli 2016)

Beschrijving:
Het Partnership-pakket bevat informatie over het Partnership-Programma, dat geregistreerde partners helpt zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Europa-serie bankbiljetten.

Formaat:
A4, 210 x 297 mm


Euro Run Poster

Euro Run-poster (oktober 2015)

Beschrijving:
Zie alle landen die de euro gebruiken, zie hun €1-munten en kom meer te weten over het nieuwe €20-bankbiljet.

Formaat:
A1, 841mm x 594mm


Euro Run Booklet

Euro Run-boekje (oktober 2015)

Beschrijving:
In dit verhaal helpen Anna en Alex, de helden van de Euro Run, de politie een vervalser te arresteren.

Formaat:
A5, 210mm x 148mm


Euro Run Power Point

Euro Run-PowerPoint (oktober 2015)

Beschrijving:
Een serie grappige slides over de eurobankbiljetten en euromunten, met een paar kleine toelichtingen voor leraren.

Formaat:
PowerPoint-Presentation, 4x3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Het nieuwe bankbiljet van €20 (april 2015)

Beschrijving:
Brochure over het ontwerp en de echtheidskenmerken van het €20-bankbiljet van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Motion card over de echtheidskenmerken (april 2015)

Beschrijving:
Kaart die bij kanteling de echtheidskenmerken van het €20-bankbiljet van de Europa-serie toont.

Formaat:
Creditcardformaat, 85 mm x 54 mm


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Makkelijk te controleren (april 2015)

Beschrijving:
Poster over de echtheidskenmerken van de bankbiljetten van €5, €10 en €20 van de Europa-serie.

Formaat:
A3, 297 mm x 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Gids voor geldverwerkers: Ontdek het nieuwe €20-bankbiljet (april 2015)

Beschrijving:
Brochure voor professionele geldverwerkers over de echtheidskenmerken van de eerste serie eurobankbiljetten en van de biljetten van €5, €10 en €20 van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Belangrijke data voor het nieuwe €20-biljet (februari 2015)

Beschrijving:
Tijdlijn voor de uitgifte van het nieuwe €20-biljet en voor de aanpassing van contantgeldverwerkende machines en detectieapparaten.

Formaat:
A4, 210 x 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Gids voor contantgeldverwerkers: Ontdek het nieuwe bankbiljet van €10 (april 2014)

Beschrijving:
Brochure voor professionele geldverwerkers over de echtheidskenmerken van de eerste serie eurobankbiljetten en van de biljetten van €5 en €10 van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Het nieuwe gezicht van de euro: Ontdek het nieuwe bankbiljet van €10 (april 2014)

Beschrijving:
Brochure over het ontwerp en de echtheidskenmerken van de bankbiljetten van €5 en €10 van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Motioncard over de echtheidskenmerken (april 2014)

Beschrijving:
Kaart die bij kanteling de echtheidskenmerken van het €10-bankbiljet van de Europa-serie toont.

Formaat:
Creditcardformaat, 85 x 55 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Gids voor contantgeldverwerkers: Ontdek het nieuwe bankbiljet van € 5 (april 2013)

Beschrijving:
Brochure voor professionele contantgeldverwerkers over de echtheidskenmerken van de eerste serie eurobankbiljetten en het €5-bankbiljet van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Het nieuwe gezicht van de euro: Ontdek het nieuwe bankbiljet van € 5 (april 2013)

Beschrijving:
Brochure over het ontwerp en de echtheidskenmerken van het bankbiljet van €5 van de Europa-serie.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Makkelijk te controleren (april 2014)

Beschrijving:
Poster over de echtheidskenmerken van de eerste serie eurobankbiljetten en de bankbiljetten van €5 en €10 van de Europa-serie.

Formaat:
A3, 297 mm x 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Snelgids voor de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten (augustus 2010)

Beschrijving:
Gedetailleerde brochure van 24 pagina's die de belangrijkste echtheidskenmerken van elk van de eurobankbiljetten beschrijft – van €5 tot en met €500.

Formaat:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Trainersgids voor eurobankbiljetten en euromunten (augustus 2010)

Beschrijving:
Gedetailleerde brochure van 24 pagina's voor de trainers van geldverwerkers. Deze brochure verschaft essentiële informatie over de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten en euromunten, en over de in het geval van verdachte of beschadigde bankbiljetten te volgen procedures.

Formaat:
A4, 210 mm x 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Poster waarop de eurobankbiljetten en euromunten staan afgebeeld (juli 2014)

Beschrijving:
Een overzicht van de eurobankbiljetten en euromunten, met inbegrip van de nationale zijden van de munten van alle lidstaten van het eurogebied en de Europese zijden (zowel de oude als de nieuwe ontwerpen).

Formaat:
A1, 594 x 841 mm, tot A4 gevouwen, 210 x 297 mm

in meerdere talen

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

“Anna & Alex nemen het op tegen de valsemunters”: boekje voor kinderen (februari 2010)

Beschrijving:
Verhaal met illustraties om kinderen te helpen de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten te herkennen.

Formaat:
A5, 210 x 145 mm, 44 pages, in meerdere talen

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl