Teabematerjalid europangatähtede ja -müntide kohta

Kõiki väljaandeid saab lugeda veebis ning mõningaid neist on võimalik alla laadida madala resolutsiooniga failidena. Materjalid on tasuta kättesaadavad kuni varude ammendumiseni. Trükitud eksemplare saavad euroala elanikud taotleda oma riigi keskpangalt ning euroalaväliste riikide elanikud Euroopa Keskpangalt e-aadressil info@ecb.europa.eu.

Uue 50-eurose kasutuselevõtu ajatelg (juuli 2016)

Kirjeldus:
Uue 50-eurose kasutuselevõtu ning sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamise ajatelg.

Mõõdud:
A4, 210 × 297 mm



Partnerlusprogramm (juuli 2016)

Kirjeldus:
Annab teavet partnerlusprogrammi kohta, mis aitab registreeritud partneritel teha ettevalmistusi teise seeria europangatähtede ringlusse laskmiseks.

Mõõdud:
A4, 210 × 297 mm


Plakat „Euro Run”

Mängu „Euro Run” plakat (oktoober 2015)

Kirjeldus:
Vaata kõiki eurot kasutavaid riike ja nende 1-euroseid münte ning loe lisateavet uue 20-eurose pangatähe kohta.

Mõõdud:
A1, 841 x 594 mm


Mängu „Euro Run” trükis

Mängu „Euro Run” trükis (oktoober 2015)

Kirjeldus:
Selles lühijutus aitavad mängu „Euro Run” kangelased Anna ja Aleks politseil kinni pidada pangatähtede võltsija.

Mõõdud:
A5, 210 x 148 mm


Mäng „Euro Run” PowerPointis

Mäng „Euro Run” PowerPointis (oktoober 2015)

Kirjeldus:
Lõbusad slaidid europangatähtede ja ‑müntide kohta koos märkustega õpetajatele.

Mõõdud:
PowerPointi esitlus, 4x3


Teise seeria 20-eurose kujundust ja turvaelemente tutvustav voldik.

Teise seeria 20-eurone (aprill 2015)

Kirjeldus:
Voldik tutvustab teise seeria 20-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:
DL, 110 x 210 mm


Teise seeria 20-eurose turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart.

Turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart (aprill 2015)

Kirjeldus:
Kaarti kallutades ilmuvad nähtavale teise seeria 20-eurose pangatähe turvaelemendid.

Mõõdud:
taskuformaat, 85 x 54 mm


Teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelemente tutvustav plakat.

Lihtne kontrollida (aprill 2015)

Kirjeldus:
Plakat tutvustab europangatähtede teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelemente.

Mõõdud:
A3, 297 × 420 mm


Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ning teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelementide kohta.

Juhend sularahakäitlejatele. Teise seeria 20-eurone (aprill 2015)

Kirjeldus:
Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ning teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelementide kohta.

Mõõdud:
DL, 105 x 198 mm


Uue 20-eurose kasutuselevõtu ning sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamise ajatelg.

Uue 20-eurose kasutuselevõtu ajatelg (veebruar 2015)

Kirjeldus:
Uue 20-eurose pangatähe emiteerimise ning sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamise ajatelg.

Mõõdud:
A4, 210 x 297 mm


Teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe turvaelemente tutvustav voldik.

Uus euro. Tutvu uue 10-eurose pangatähega (aprill 2014)

Kirjeldus:
Voldik tutvustab europangatähtede teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:
DL, 105 x 198 mm


Teise seeria 10-eurose turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart.

Turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart (aprill 2014)

Kirjeldus:
Kaarti kallutades ilmuvad nähtavale teise seeria 10-eurose pangatähe turvaelemendid.

Mõõdud:
taskuformaat, 85 x 55 mm


Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ning teise seeria 5-eurose pangatähe turvaelementide kohta.

Juhend sularahakäitlejatele. Tutvu uue 5-eurose pangatähega (aprill 2013)

Kirjeldus:
Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ja teise seeria 5-eurose turvaelementide kohta.

Mõõdud:
DL, 105 x 198 mm


Teise seeria 5-eurose pangatähe turvaelemente tutvustav plakat.

Uus euro. Tutvu uue 5-eurose pangatähega (aprill 2013)

Kirjeldus:
Voldik tutvustab europangatähtede teise seeria 5-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:
DL, 105 x 198 mm


Europangatähtede esimese seeria turvaelemente ning teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe turvaelemente tutvustav plakat.

Lihtne kontrollida (aprill 2014)

Kirjeldus:
Plakat tutvustab europangatähtede esimese seeria turvaelemente ning teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe turvaelemente.

Mõõdud:
A3, 297 × 420 mm


Kõigi europangatähtede (alates 5-eurosest kuni 500-euroseni) olulisemaid turvaelemente tutvustav voldik.

Lühiülevaade europangatähtede turvaelementidest (august 2010)

Kirjeldus:
24-leheküljelises trükises kirjeldatakse üksikasjalikult kõigi europangatähtede (alates 5-eurosest kuni 500-euroseni) olulisemaid turvaelemente.

Mõõdud:
DL, 105 x 198 mm


Juhend koolitajale. trükis sisaldab olulist teavet europangatähtede ja -müntide turvaelementide kohta. Samuti antakse juhiseid, kuidas käidelda võltsimiskahtlusega ja kahjustatud pangatähti.

Juhend koolitajale. Europangatähed ja -mündid (august 2010)

Kirjeldus:
Sularahakäitlejate koolitamiseks mõeldud 24-leheküljeline trükis sisaldab olulist teavet europangatähtede ja -müntide turvaelementide kohta. Samuti antakse juhiseid, kuidas käidelda võltsimiskahtlusega ja kahjustatud pangatähti.

Mõõdud:
                                      A4, 210 x 297 mm


Ülevaade europangatähtedest ja -müntidest, sealhulgas kõikide euroala riikide müntide rahvuslikest ja Euroopa külgedest.

Plakat europangatähtede ja müntidega (juuli 2014)

Kirjeldus:
Plakat annab ülevaate europangatähtedest ja -müntidest, sealhulgas kõikide euroala riikide müntide rahvuslikest ja Euroopa külgedest (nii vanas kui ka uues kujunduses).

Mõõdud:
A1, 594 x 841 mm, kokku volditult A4, 210 × 297 mm

mitmekeelne

Illustreeritud jutustus aitab lastel tundma õppida europangatähtede turvaelemente.

„Anna ja Aleks tabavad rahavõltsijad”, trükis lastele (veebruar 2010)

Kirjeldus:
Illustreeritud jutustus aitab lastel tundma õppida europangatähtede turvaelemente.

Mõõdud:
A5, 210 x 145 mm, 44 lk, mitmekeelne

bg . el . en . fr . rocs . hu . pl . sk . slda . en . ga . fi . sves . fr . it . mt . ptet . en . lv . lt . rude . en . fr . it . nl