Информационни материали за евробанкнотите и монетите

Следващите публикации могат да бъдат прочетени онлайн, а повечето могат да бъдат изтеглени като файлове с ниска резолюция. Печатни екземпляри също могат да бъдат получени безплатно до изчерпване на количествата. За поръчка се обърнете към своята национална централна банка, ако живеете в еврозоната, и към Европейската централна банка (info@ecb.europa.eu), ако живеете извън еврозоната.

Най-важните дати за новите 50 € (юли 2016 г.)

Описание:
График на емитирането на новата банкнота от 50 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност.

Формат:
A4, 210 × 297 mm


Комплект материали за пресата (юли 2016 г.)

Описание:
Комплект материали за пресата за журналисти, посветен на новата банкнота от 50 €.


Комплект материали за партньори (юли 2016 г.)

Описание:
Материалите за партньори съдържат информация за Програмата за партньорство, която помага на регистрираните партньори да се подготвят и да планират въвеждането на банкнотите от новата серия „Европа“.

Формат:
A4, 210 × 297 mm


Плакат „Euro Run“

Плакат „Euro Run“ (октомври 2015 г.)

Описание:
Вижте всички държави, които използват еврото, запознайте се с техните монети от 1 € и научете повече за новата банкнота от 20 €.

Формат:
A4, 841 mm x 594 mm


Брошура „Euro Run“

Брошура „Euro Run“ (октомври 2015 г.)

Описание:
В тази история героите на „Euro Run“ Анна и Алекс помагат на полицията да арестува един фалшификатор.

Формат:
A4, 210 mm x 148 mm


Презентация „Euro Run“

Презентация „Euro Run“ (октомври 2015 г.)

Описание:
Поредица забавни слайдове за евробанкнотите и монетите с бележки за учителите.

Формат:
PowerPoint презентация, 4x3


Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“

Новата банкнота от 20 € (април 2015 г.)

Описание:
Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Карта, която при накланяне представя защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“

Карта с променящо се изображение, представяща защитни елементи (април 2015 г.)

Описание:
Карта, която при накланяне показва защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“.

Формат:
Размер на кредитна карта, 85 mm x 54 mm


Плакат за защитните елементи на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“

Проверяват се лесно (април 2015 г.)

Описание:
Плакат за защитните елементи на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“.

Формат:
A3, 297 mm x 420 mm


Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“

Справочник за работещи с пари в брой: Запознайте се с новата банкнота от 20 € (април 2015 г.)

Описание:
Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


График на емитирането на новата банкнота от 20 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност

Най-важните дати за новите 20 € (февруари 2015 г.)

Описание:
График на емитирането на новата банкнота от 20 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност.

Формат:
А4, 210 x 297 mm


Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“

Новото лице на еврото: Запознайте се с новата банкнота от 10 € (април 2014 г.)

Описание:
Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Карта, която при накланяне представя защитните елементи на банкнотата от 10 € от серия „Европа“

Карта с променящо се изображение, представяща защитни елементи (април 2014 г.)

Описание:
Карта, която при накланяне показва защитните елементи на банкнотата от 10 € от серия „Европа“.

Формат:
Размер на кредитна карта, 85 mm x 55 mm


Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотата от 5 € от серия „Европа“

Справочник за работещи с пари в брой: Запознайте се с новата банкнота от 5 € (април 2013 г.)

Описание:
Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотата от 5 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 5 € от серия „Европа“

Новото лице на еврото: Запознайте се с новата банкнота от 5 € (април 2013 г.)

Описание:
Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 5 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Плакат за защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“

Проверяват се лесно (април 2014 г.)

Описание:
Плакат за защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“.

Формат:
A3, 297 mm x 420 mm


Брошура, представяща най-важните защитни елементи на всяка от евробанкнотите – от 5 € до 500 €

Кратък справочник за защитните елементи на евробанкнотите (август 2010 г.)

Описание:
Подробна брошура от 24 страници, представяща най-важните защитни елементи на всяка от купюрите евробанкноти – от 5 € до 500 €.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Брошура за обучаващите лица, боравещи с пари в брой. Тя представя важна информация за защитните елементи на евробанкнотите и монетите и процедурите, които следва да се прилагат за подозрителни и повредени банкноти.

Ръководство за обучаващи – евробанкнотите и монетите (август 2010 г.)

Описание:
Подробна брошура от 24 страници за обучаващите лица, боравещи с пари в брой. Тя представя важна информация за защитните елементи на евробанкнотите и монетите и процедурите, които следва да се прилагат за подозрителни и повредени банкноти.

Формат:
A4, 210 mm x 297 mm


Обзор на евробанкнотите и монетите, включително националните страни на монетите на всички държави членки от еврозоната и европейските страни

Плакат, представящ евробанкнотите и монетите (юли 2014 г.)

Описание:
Обзор на евробанкнотите и монетите, включително националните страни на монетите на всички държави членки от еврозоната и европейските страни (стар и нов дизайн).

Формат:
A1, 594 x 841 mm, сгънат до A4, 210 mm x 297 mm

многоезично издание

Илюстриран разказ, който помага на децата да разпознават защитните елементи на евробанкнотите

„Анна & Алекс срещу фалшификаторите на банкноти“, брошура за деца (февруари 2010 г.)

Описание:
Илюстриран разказ, който помага на децата да разпознават защитните елементи на евробанкнотите.

Формат:
A5, 210 mm x 145 mm, 44 страници, многоезично издание

bg . el . en . fr . rocs . hu . pl . sk . slda . en . ga . fi . sves . fr . it . mt . ptet . en . lv . lt . rude . en . fr . it . nl