Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Наблюдение на активността в социалните медии

Декларация за защита на личните данни

Европейската централна банка (ЕЦБ) иска да разбере как хората в социалните медии говорят за паричната политика, банковия надзор и други важни за ЕЦБ теми, за да съобразява комуникацията си с потребностите на широката общественост. За тази цел, подобно на други обществени институции, ние анализираме активността в социалните мрежи, свързана с нашите задачи, и наблюдаваме как се използват каналите ни в социалните медии. Заключенията от този анализ допринасят за оформянето на комуникационната стратегия на ЕЦБ.

Правна рамка за защита на данните, приложима за ЕЦБ

Всички лични данни се обработват в съответствие със законодателството на Европейския съюз за защита на данните.

Кой отговаря за обработването на лични данни?

Администраторът за обработването на лични данни е ЕЦБ. Използваме външен доставчик, който обработва и анализира публични данни от социалните медии от наше име и съгласно нашите указания.

Правно основание за обработването на лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни с цел изпълнение на задачите на ЕЦБ в интерес на обществото. Осигуряваме въвеждането на съответни и конкретни предпазни механизми при обработването на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Консултирахме се с Европейския надзорен орган по защита на данните по този въпрос и спазваме получените препоръки.

Произход и вид на обработваните данни

Външният доставчик събира и анализира данни от отворени публикации на потребители в различни канали на социалните медии и проследява разнообразни онлайн източници, сред които форуми, блогове и новинарски уебсайтове. Външният доставчик обработва единствено публично достъпна информация.

Външният доставчик обработва следните видове лични данни от наше име:

  • идентификационни данни (име, потребителско име, потребителска идентификация и географска област)
  • лични характеристики (възраст, пол и семейно положение)
  • потребителски навици
  • хобита и интереси
  • образование и професионален опит
  • снимки и видеоматериали
  • друга информация, публикувана на анализирания уебсайт, или на друга платформа.

Външният доставчик събира всички изброени по-горе лични данни, но ние анализираме само част от тях. Използваме предимно обобщени данни за този анализ. Въпреки това е възможно да се използват отделни цитати като илюстративни примери за общата нагласа спрямо ЕЦБ в социалните медии. Такива цитати ще се вземат само от лица, които правят публикации за ЕЦБ в професионалното си качество, или от хора с влияние върху общественото мнение.

Въвели сме строги ограничения относно наблюдаваните теми и когато служителите ни влизат във и използват базата данни на външния доставчик, са задължени да следват ясни указания и да спазват поверителност.

Кой ще получава личните данни?

Само упълномощени служители на ЕЦБ ще получават личните данни.

Колко дълго съхранява ЕЦБ личните данни?

Доклади със съдържание на лични данни ще се съхраняват за максимален срок от пет години, след което ще бъдат унищожавани/заличавани. По нареждане на ЕЦБ външният доставчик ще заличава резултатите от търсенията след срок от шест месеца. Автоматичните резервни копия също ще се заличават от сървърите на доставчика след срок от шест месеца.

Вашите права

Имате право на достъп до личните си данни, както и да ги коригирате, да ограничите обработването им и при определени обстоятелства да поискате данните Ви да бъдат заличени. Тъй като не взаимодействаме непосредствено с потребителите на социални медии, чиито данни се обработват, и по принцип нямаме достъп до техните данни за контакт, за нас е невъзможно или би изисквало несъразмерно големи усилия да уведомим всеки един от тях поотделно. Затова уведомяваме потребителите на социални медии чрез настоящата декларация за защита на личните данни.

Как да упражните правата си

Можете да упражните правата си, като изпратите имейл на екипа за медийно наблюдение.

Повече информация

По-подробна информация и данни за контакт във връзка с обработването на лични данни може да намерите в политиката за защита на личните данни на външния доставчик на ЕЦБ.

Ако имате други въпроси, можете също така да изпратите имейл на длъжностното лице за защита на данните в ЕЦБ.

Връзка с Европейския надзорен орган по защита на данните

Също така имате право по всяко време да се свържете с Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Всички страници в този раздел