Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe en waarom de ECB sociale media volgt

Privacyverklaring

De Europese Centrale Bank (ECB) wil graag weten hoe gebruikers van sociale media praten over monetair beleid, bankentoezicht en andere voor de ECB relevante onderwerpen, zodat we bij onze communicatie rekening kunnen houden met de behoeften van het publiek. Net als andere openbare instellingen analyseren we daarom het verkeer op sociale media voor zover dat met onze taken verband houdt en volgen we het gebruik van onze eigen socialemediakanalen. De conclusies die we uit die analyses trekken, verwerken we in onze communicatiestrategie

Rechtskader voor gegevensbescherming dat van toepassing is op de ECB

Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De ECB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. We werken met een externe aanbieder die namens ons en volgens onze aanwijzingen de openbare gegevens van sociale media verwerkt en analyseert.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze taken in het openbaar belang te kunnen uitvoeren. We zorgen dat er voor de verwerking van persoonsgegevens afdoende specifieke waarborgen worden gesteld, overeenkomstig het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. We hebben hierover de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd en volgen diens aanbevelingen op.

Aard en herkomst van de verwerkte gegevens

De externe aanbieder verzamelt en analyseert gegevens uit openbare posts van gebruikers op verschillende sociale media en volgt diverse online bronnen, zoals forums, blogs en online nieuwssites. Alleen informatie die openbaar is, wordt door de externe aanbieder verwerkt.

De externe aanbieder verwerkt namens ons de volgende persoonsgegevens:

  • identificatiegegevens (naam, gebruikersnaam, gebruikersidentificatie en geografisch gebied)
  • persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en burgerlijke staat)
  • consumptiepatronen
  • hobby's en interesses
  • opleiding en beroep
  • foto's en video's
  • andere informatie die is gepubliceerd op een geanalyseerde website of een extern platform.

De externe aanbieder verzamelt de genoemde persoonsgegevens, maar wij analyseren slechts een deel daarvan. Daarvoor gebruiken we hoofdzakelijk geaggregeerde gegevens. Uitspraken van individuen kunnen echter worden vastgelegd en gebruikt als voorbeeld om de algemene houding tegenover de ECB op sociale media te kenschetsen. Het gaat daarbij alleen om uitspraken van personen die beroepsmatig over de ECB posten of van influencers.

We hebben strikte grenzen gesteld aan de onderwerpen die we volgen en voor onze medewerkers gelden duidelijke instructies en geheimhoudingseisen voor de toegang tot en het gebruik van de database van de externe aanbieder.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan bevoegde ECB-medewerkers.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De ECB bewaart rapportages die persoonsgegevens bevatten maximaal vijf jaar. Dan worden ze vernietigd of gewist. Op aanwijzing van de ECB wist de externe aanbieder de zoekresultaten na een half jaar. Ook automatische back-ups worden na een half jaar van de server van de aanbieder gewist.

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, de verwerking van uw gegevens te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, om verwijdering van uw gegevens te vragen. Omdat wij geen direct contact onderhouden met de socialemediagebruikers van wie de gegevens worden verwerkt en wij in principe ook geen toegang tot hun contactgegevens hebben, is het onmogelijk of zou het onevenredig veel moeite kosten om die gebruikers persoonlijk te informeren. Daarom informeren we socialemediagebruikers via deze privacyverklaring.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan het media monitoring team.

Nadere informatie

Nadere informatie en contactgegevens met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van de externe aanbieder van de ECB.

Eventuele verdere vragen over gegevensbescherming kunt u ook richten aan de functionaris voor de gegevensbescherming van de ECB.

Contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verder kunt u over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Alle pagina's in dit deel