Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB och sociala medier

Integritetspolicy

Europeiska centralbanken (ECB) vill förstå hur användare av sociala medier diskuterar penningpolitik, banktillsyn och andra ämnen som är relevanta för ECB, så att vi kan ta hänsyn till allmänhetens behov i vår kommunikation. Därför analyserar vi, precis som andra offentliga institutioner, aktivitet på sociala medier som är relaterad till vår verksamhet, samt övervakar användningen av våra egna kanaler. Slutsatserna från analysen hjälper till att utforma ECB:s kommunikationsstrategi.

ECB:s rättsliga ramar för dataskydd

Alla personuppgifter kommer att hanteras i linje med Europeiska unionens dataskyddslagstiftning.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Det är ECB som kontrollerar behandlingen av personuppgifter. Vi använder en extern leverantör för att behandla och analysera allmänna uppgifter från sociala medier under ledning av och för ECB.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för utförandet av ECB:s uppgifter i allmänhetens intresse. Vi ser till att det finns lämpliga och specifika säkerhetsåtgärder för behandlingen av personuppgifter, i linje med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi har konsulterat Europeiska datatillsynsmannen om detta och efterlever de rekommendationer som vi har tagit emot.

Ursprung och typ av uppgifter som behandlas

Den externa leverantören samlar in och analyserar uppgifter från användares offentliga inlägg på olika sociala medier, och bevakar olika onlinekällor inbegripet forum, bloggar och nyhetssidor. Den externa leverantören behandlar endast information som finns tillgänglig offentligt.

Den externa leverantören behandlar följande personuppgifter å våra vägnar:

  • identifieringsuppgifter (namn, användarnamn, användaridentifiering och geografiskt område)
  • personliga egenskaper (ålder, kön och civilstånd)
  • konsumtionsvanor
  • hobbyer och intressen
  • professionell och akademisk bakgrund
  • bilder och videofilmer
  • annan information som publiceras på en webbplats som analyseras eller på en utomstående parts plattform.

Även om den externa leverantören samlar in alla ovanstående uppgifter så analyserar vi bara vissa av dem. Vi använder mest aggregerad data för analysen. Däremot kan vissa individuella citat användas som exempel för att beskriva vad den allmänna inställningen till ECB är i sociala medier. De citat som används kommer endast att vara från personer som skriver om ECB i sin yrkesroll, eller från influerare.

Vi har fastställt strikta begränsningar om de ämnen vi övervakar och vi har säkerställt att vår personal har tydliga instruktioner och skyldigheter vad gäller konfidentialitet när de får åtkomst till och använder den externa leverantörens databas.

Vem erhåller personuppgifterna?

Endast auktoriserad personal kommer att få åtkomst till personuppgifter.

Hur länge lagrar ECB personuppgifterna?

Rapporter som innehåller personuppgifter kommer att lagras i maximalt fem år och kommer sedan att förstöras/raderas. Enligt ECB:s instruktioner kommer den externa leverantören att radera sina sökresultat efter sex månader. Automatiska säkerhetskopieringar kommer också att raderas från leverantörens servrar efter sex månader.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter, inskränka behandlingen av dessa samt att, under vissa förutsättningar, begära att de lagrade personuppgifterna raderas. Eftersom vi inte har direkt kontakt med de användare av sociala medier vars uppgifter behandlas, och, i princip, inte har tillgång till deras kontaktuppgifter, är det omöjligt (eller skulle inbegripa en oproportionell ansträngning) för oss att individuellt informera dessa. Därför informerar vi användarna av sociala medier med denna integritetspolicy.

Åberopa dina rättigheter

Du kan åberopa dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt team för mediabevakning.

Ytterligare information

Ytterligare information och kontaktpunkter angående behandlingen av personuppgifter finns i ECB:s externa leverantörs integritetspolicy.

Vid ytterligare frågor kan du också kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB’s Data Protection Officer).

Kontakta Europeiska datatillsynsmannen

Du kan när som helst kontakta Europeiska datatillsynsmannen European Data Protection Supervisor avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Alla sidor i detta avsnitt