SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB's overvågning af de sociale medier

Databeskyttelseserklæring

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil gerne forstå, hvordan brugere af sociale medier diskuterer pengepolitik, banktilsyn og andre emner af relevans for ECB, så vi i vores kommunikation kan tage højde for den brede offentligheds behov. Derfor analyserer vi ligesom andre offentlige institutioner aktiviteten på de sociale medier i forbindelse med vores opgaver. Vi overvåger også, hvordan vores sociale medier bliver brugt. De konklusioner, som vi drager af denne analyse, hjælper os med at udforme ECB's kommunikationsstrategi.

Den retlige ramme for databeskyttelse, der gælder for ECB

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Den Europæiske Unions databeskyttelseslovgivning.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger?

ECB er den registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger. En ekstern leverandør behandler og analyserer offentlige data på de sociale medier for os i henhold til vores instrukser.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger med henblik på at udføre ECB's opgaver i almenvellets interesse. Vi sikrer, at behandlingen af personoplysninger sker på et tilstrækkeligt sikkert grundlag, som lever op til den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi har rådført os med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i dette spørgsmål, og vi lever op til de anbefalinger, som vi modtog.

De behandlede datas oprindelse og art

Den eksterne leverandør indsamler og analyserer data fra brugernes offentlige opslag på de forskellige sociale medier og følger forskellige onlinekilder, bl.a. fora, blogs og nyhedssites. Den eksterne leverandør behandler kun information, der er offentligt tilgængelig.

Den eksterne leverandør behandler følgende personoplysninger:

  • identitetsoplysninger (navn, brugernavn, brugeridentitet og geografisk område)
  • personlige karakteristika (alder, køn og familiemæssig stilling)
  • forbrugervaner
  • hobbyer og interesser
  • erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund
  • billeder og videoer
  • anden information, som er offentliggjort på et websted, der analyseres, eller på en tredjeparts platform.

Vi analyserer dog kun nogle af de ovenstående data, som indsamles af den eksterne leverandør, og anvender i denne forbindelse oftest aggregerede data. Enkelte citater kan dog blive brugt som eksempler og anvendt til at beskrive den overordnede holdning til ECB på de sociale medier. Citaterne bliver begrænset til dem, som enkeltpersoner poster om ECB i forbindelse med deres professionelle virke, eller som postes af influencere.

Vi har fastsat strenge begrænsninger på de emner, vi overvåger, og vi har sikret, at vores ansatte har fået klare instrukser og er bundet af tavshedspligt, når de tilgår og bruger den eksterne leverandørs database.

Hvem har adgang til personoplysninger?

Kun medarbejdere i ECB med særlig tilladelse har adgang til personoplysninger.

Hvor længe opbevarer ECB kontaktoplysninger?

Rapporter med personoplysninger lagres maksimalt i fem år, hvorefter de fjernes/slettes. Efter instruktion fra ECB sletter den eksterne leverandør søgeresultaterne efter seks måneder. Automatiske fremstillede sikkerhedskopier bliver slettet fra leverandørens servere efter seks måneder.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til og ændre dine personoplysninger, til at begrænse behandlingen af dem og under visse omstændigheder til at bede om at få dem slettet. Da vi ikke har direkte kontakt til de brugere af de sociale medier, hvis data behandles, og i princippet ikke har adgang til deres kontaktoplysninger, er det ikke muligt – og ville indebære en uforholdsmæssig stor indsats – hvis de skulle informeres enkeltvis. Dette er grunden til, at vi informerer brugerne af de sociale medier via denne databeskyttelseserklæring.

Gør dine rettigheder gældende

Dette kan ske ved at sende en e-mail til medieovervågningsteamet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger og kontaktpunkter i forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes i ECB's eksterne leverandørs privatlivspolitik.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du også sende en e-mail til ECB's databeskyttelsesansvarlige.

Kontakt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du kan desuden – når som helst – kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Alle sider i dette afsnit