Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB vykdoma socialinės žiniasklaidos stebėsena

Pranešimas apie privatumą

Europos Centrinis Bankas (ECB) nori žinoti, kaip socialinių tinklų naudotojai diskutuoja pinigų politikos ir bankų priežiūros klausimais bei kitomis ECB aktualiomis temomis, kad savo komunikacijoje galėtų atsižvelgti į plačiosios visuomenės poreikius. Todėl, kaip ir kitos viešojo sektoriaus institucijos, mes analizuojame socialiniuose tinkluose vykstančias diskusijas su mūsų uždaviniais susijusiomis temomis ir stebime, kaip naudojami mūsų pačių socialinės žiniasklaidos kanalai. Išvados, kurias padarome atlikę tokią analizę, padeda tobulinti ECB komunikacijos strategiją.

ECB taikomi duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Europos Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos.

Kas atsakingas už asmens duomenų tvarkymą?

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra ECB. Viešus per socialinės žiniasklaidos priemones gaunamus asmens duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus tvarko ir analizuoja išorės paslaugų teikėjas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenis renkame ir tvarkome visuomenės labui vykdydami mums pavestus uždavinius. Užtikriname, kad pagal teisės aktų dėl duomenų apsaugos reikalavimus asmens duomenims tvarkyti būtų taikomos tinkamos ir tam skirtos apsaugos priemonės. Šiuo klausimu konsultavomės su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir laikomės jo duotų rekomendacijų.

Tvarkomų duomenų kilmė ir tipas

Mūsų samdomas išorės paslaugų teikėjas renka ir analizuoja duomenis iš įvairiuose socialinės žiniasklaidos kanaluose viešai paskelbtų įrašų ir seka įvairius internetinius šaltinius, įskaitant forumus, tinklaraščius ir internetines naujienų svetaines. Išorės paslaugų teikėjas tvarko tik tuos duomenis, kurie yra paskelbti viešai.

Mūsų vardu išorės paslaugų teikėjas tvarko tik tokius asmens duomenis:

  • identifikavimo duomenis (vardą ir pavardę, naudotojo vardą, kitus naudotoją identifikuojančius duomenis, geografinę vietovę);
  • duomenis apie asmenines savybes (amžių, lytį ir šeiminę padėtį);
  • duomenis apie vartojimo įpročius;
  • duomenis apie pomėgius ir dominančius klausimus;
  • duomenis apie specialybę ir išsilavinimą;
  • nuotraukas ir vaizdo įrašus;
  • kitą informaciją, paskelbtą analizuojamoje interneto svetainėje ar trečiųjų asmenų platformose.

Mes analizuojame tik dalį išorės paslaugų teikėjo surinktų pirmiau išvardytų asmens duomenų. Analizei dažniausiai naudojame suvestinius duomenis. Tačiau gali būti užfiksuotos ir konkrečios citatos, bet tik kaip pavyzdžiai ir tik kaip visuomenės nuomonės apie Europos Centrinį Banką socialinėje žiniasklaidoje išraiška. Tokios citatos imamos tik iš tokių viešų įrašų apie ECB, kuriuos paskelbia savo srities specialistai arba daug sekėjų turintys, todėl įtaką visuomenės nuomonei darantys asmenys (vadinamieji influenceriai).

Esame griežtai apriboję, kokias temas sekame, ir užtikriname, kad mūsų darbuotojai, naudodamiesi išorės paslaugų teikėjo sukaupta duomenų baze, laikytųsi aiškių nurodymų ir konfidencialumo reikalavimų.

Kas gauna asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauna tik specialiai tam įgalioti ECB darbuotojai.

Kiek laiko ECB saugo asmens duomenis?

Ataskaitos su asmens duomenimis saugomos ne ilgiau kaip penkerius metus, o po to sunaikinamos / ištrinamos. ECB nurodymu išorės paslaugų teikėjas paieškų rezultatus ištrina po pusmečio. Po pusmečio iš paslaugų teikėjo serverių ištrinamos ir automatiškai sukurtos atsarginės duomenų kopijos.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę peržiūrėti ir pataisyti savo asmens duomenis, apriboti savo duomenų tvarkymą ir tam tikromis sąlygomis reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti. Kadangi mes neturime tiesioginio ryšio su socialinių tinklų naudotojais, kurių duomenys tvarkomi, ir iš principo neturime prieigos prie jų kontaktinių duomenų, juos informuoti asmeniškai yra neįmanoma arba, jeigu ir įmanoma, būtų neproporcingai sudėtinga. Todėl socialinių tinklų naudotojus informuojame šiuo pranešimu apie privatumą.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi e. paštu į žiniasklaidos stebėsenos grupę.

Papildoma informacija

Jeigu reikia daugiau informacijos ir norite sužinoti, kur kreiptis asmens duomenų tvarkymo klausimais, susipažinkite su ECB išorės paslaugų teikėjo privatumo politika.

Jeigu kilo daugiau klausimų, galite kreiptis į ECB duomenų apsaugos pareigūną e. paštu.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pagalba

Be to, dėl savo asmens duomenų tvarkymo turite teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Visi šios dalies puslapiai