Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB veiktā sociālo plašsaziņas līdzekļu monitorēšana

Privātuma paziņojums

Eiropas Centrālā banka (ECB) vēlas izprast, kā sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāji apspriež monetāro politiku un banku uzraudzību, kā arī citus ECB būtiskus tematus, lai savā saziņā varētu ņemt vērā plašas sabiedrības vajadzības. Šajā nolūkā mēs līdzīgi kā citas valsts iestādes sociālajos plašsaziņas līdzekļos analizējam aktivitātes, kas saistītas ar mūsu uzdevumiem, kā arī monitorējam savus sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus. Analīzes rezultātā iegūtie secinājumi palīdz veidot ECB komunikācijas stratēģiju.

ECB piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums

Visi personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Kurš ir atbildīgs par personas datu apstrādi?

ECB ir personas datu apstrādes pārzinis. Mēs izmantojam ārēju pakalpojumu sniedzēju, kas mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem apstrādā un analizē publisko sociālo plašsaziņas līdzekļu datus.

Personas datu apstrādes tiesiskā bāze

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, lai sabiedrības interesēs varētu veikt ECB uzdevumus. Mēs nodrošinām, ka attiecībā uz personas datu apstrādi tiek piemēroti atbilstoši un specifiski drošības pasākumi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Mēs šajā jautājumā konsultējāmies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un ievērojam saņemtos ieteikumus.

Apstrādāto datu izcelsme un veidi

Ārējais pakalpojuma sniedzējs vāc un analizē sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāju dažādos sociālo tīklu kanālos veikto publisko ierakstu datus un seko dažādiem avotiem internetā, t.sk. forumiem, emuāriem un tiešsaistes ziņu lapām. Ārējais pakalpojuma sniedzējs apstrādā tikai publiski pieejamu informāciju.

Ārējais pakalpojuma sniedzējs mūsu vārdā apstrādā šādus personas datus:

  • identificējošus datus (vārdu, uzvārdu, lietotāja vārdu, lietotāja identifikāciju un ģeogrāfisko apgabalu);
  • personiskās iezīmes (vecumu, dzimumu un ģimenes stāvokli);
  • patērētāju ieradumus;
  • vaļaspriekus un intereses;
  • datus par profesionālo darbību un izglītību;
  • attēlus un videomateriālus;
  • jebkuru citu informāciju, kas publicēta analizētajā interneta vietnē vai trešās puses platformā.

Ārējais pakalpojuma sniedzējs vāc augstāk minētos personas datus, bet mēs apstrādājam tikai daļu šo datu. Šai analīzei mēs parasti izmantojam apkopotus datus. Tomēr individuāli citāti var tikt izmantoti kā piemēri, lai raksturotu vispārējo attieksmi pret ECB sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Izmanto tikai tādu personu citātus, kuri publicē ierakstus par ECB savu profesionālo uzdevumu ietvaros vai kuri ir viedokļu līderi.

Esam stingri ierobežojuši monitorējamo tematu loku un nodrošinām, ka mūsu darbinieki, kas piekļūst ārējā pakalpojuma sniedzēja datu bāzei un izmanto to, ievēro skaidrus norādījumus un konfidencialitātes prasības.

Kurš saņems personas datus?

Piekļuve jūsu personas datiem dota tikai atbildīgajiem darbiniekiem.

Cik ilgi ECB uzglabās jūsu personas datus?

Ziņojumi, kas satur personas datus, tiks uzglabāti ne ilgāk kā piecus gadus un pēc tam tiks iznīcināti/dzēsti. Saskaņā ar ECB norādījumiem ārējais pakalpojuma sniedzējs dzēsīs meklējumu rezultātus pēc sešiem mēnešiem. Arī automātiski izgatavotās rezerves kopijas sešu mēnešu laikā tiks dzēstas no pakalpojuma sniedzēja serveriem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus, ierobežot savu datu apstrādi un noteiktos apstākļos lūgt dzēst jūs datus. Tā kā mums nav tiešas saskares ar sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem, kuru dati tiek apstrādāti un faktiski mums nav piekļuves viņu kontaktinformācijai, individuāli informēt šos lietotājus nav iespējams vai tas būtu saistīts ar nesamērīgām pūlēm. Tādējādi mēs informējam sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājus, izmantojot privātuma paziņojumu.

Savu tiesību īstenošana

Jūs varat īstenot savas tiesības, nosūtot e-pastu plašsaziņas līdzekļu monitoringa grupai.

Sīkāka informācija

Papildinformācija un kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādi pieejama ECB ārējā pakalpojuma sniedzēja privātuma politikas aprakstā.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, varat tos sūtīt pa e-pastu ECB datu aizsardzības speciālistam.

Sazināšanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu

Jums arī ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

Visas šīs sadaļas lapas