Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monitorowanie mediów społecznościowych przez EBC

Oświadczenie o ochronie prywatności

Europejski Bank Centralny (EBC) chce wiedzieć, co w mediach społecznościowych pisze się o polityce pieniężnej i nadzorze bankowym oraz innych istotnych dla niego sprawach, tak aby w swoich działaniach informacyjnych uwzględniać potrzeby szerokiego grona odbiorców. Dlatego – tak jak inne instytucje publiczne – analizujemy media społecznościowe pod kątem naszej działalności oraz monitorujemy własne kanały społecznościowe. Ta analiza pomaga kształtować strategię komunikacyjną EBC.

Ochrona danych: ramy prawne obowiązujące EBC

Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ochronie danych.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych jest EBC. Przetwarzaniem i analizą danych z mediów społecznościowych zajmuje się w imieniu EBC i zgodnie z jego wytycznymi firma zewnętrzna.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

EBC gromadzi i przetwarza dane osobowe na potrzeby wykonywania swoich zadań, które leżą w interesie publicznym. Przetwarzając dane, stosuje odpowiednie specjalistyczne środki bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasięgnął w tej sprawie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i zastosował się do jego zaleceń.

Pochodzenie i rodzaj przetwarzanych danych

Zewnętrzna firma gromadzi i analizuje publiczne posty użytkowników różnych mediów społecznościowych, a także śledzi inne źródła internetowe, w tym fora, blogi i serwisy informacyjne. Przetwarza jedynie te informacje, które są dostępne publicznie.

Dane przetwarzane w naszym imieniu przez firmę zewnętrzną:

  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa użytkownika, ID użytkownika i obszar geograficzny)
  • profil osobowy (wiek, płeć i sytuacja rodzinna)
  • zwyczaje konsumenckie
  • hobby i zainteresowania
  • doświadczenie zawodowe i wykształcenie
  • zdjęcia i filmy
  • inne informacje opublikowane na analizowanej stronie internetowej lub na platformach zewnętrznych.

Powyższe dane osobowe gromadzi firma zewnętrzna, natomiast EBC analizuje jedynie część z nich. Korzysta przy tym głównie z danych zbiorczych. Może jednak zachowywać do celów poglądowych pojedyncze cytaty i wykorzystywać je jako przykłady ogólnego nastawienia do EBC w mediach społecznościowych. Cytaty te mogą pochodzić wyłącznie od osób, które publikują posty o EBC w ramach swojej działalności zawodowej, lub od tzw. influencerów.

Zakres monitorowanych tematów jest ściśle określony, a pracownicy korzystający z bazy danych prowadzonej przez firmę zewnętrzną muszą przestrzegać jasnych instrukcji i zachowywać poufność.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy EBC.

Jak długo EBC przechowuje dane?

Raporty zawierające dane osobowe będą przechowywane przez maksymalnie pięć lat, a następnie zostaną zniszczone lub usunięte. EBC zalecił firmie zewnętrznej usuwanie wyników wyszukiwań po sześciu miesiącach. Dotyczy to również automatycznych kopii zapasowych znajdujących się na serwerach tej firmy.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo zażądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania oraz, pod pewnymi warunkami, usunięcia danych. Ponieważ nie kontaktujemy się bezpośrednio z użytkownikami mediów społecznościowych, których dane są przetwarzane, i zasadniczo nie mamy dostępu do ich danych kontaktowych, poinformowanie ich indywidualnie o przysługujących im prawach jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego nakładu pracy. Dlatego kierujemy do nich niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności.

Korzystanie z praw użytkowników

Żeby skorzystać ze swoich praw, należy wysłać mejl do zespołu monitorowania mediów.

Dalsze informacje

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i odnośne punkty kontaktowe można znaleźć na stronie dotyczącej polityki prywatności firmy zewnętrznej obsługującej EBC.

Pytania na ten temat można także kierować mejlem do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można też zwracać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Wszystkie strony w tej sekcji