Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на ЕЦБ одобрява новата си стратегия на паричната политика

8 юли 2021 г.

  • В новата стратегия се възприема симетрична инфлационна цел от 2% в средносрочен план
  • Управителният съвет потвърждава, че ХИПЦ остава подходящ измерител на цените, и препоръчва в него постепенно да бъдат включени обитаваните от собствениците жилища
  • Новата стратегия на паричната политика е резултат от задълбочен преглед, започнал през януари 2020 г.
  • Управителният съвет одобрява амбициозен план за действие във връзка с изменението на климата

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува новата си стратегия на паричната политика, изложена в изявление за стратегията на паричната политика.

Управителният съвет счита, че за поддържането на ценова стабилност е най-добре да се определи инфлационна цел от 2% в средносрочен план. Целта е симетрична, което означава, че отрицателните и положителните отклонения на инфлацията от нея са еднакво нежелателни. Когато икономиката се доближава до долната граница на номиналните лихвени проценти, това изисква особено решителни или упорити мерки от страна на паричната политика, за да се избегне трайно отрицателно отклонение от инфлационната цел. Това може да означава и кратък период, през който инфлацията е малко над целевата.

Управителният съвет потвърди също така, че лихвените проценти на ЕЦБ остават най-важният инструмент на паричната политика. Други инструменти като например ориентирът за паричната политика, покупките на активи и операциите по дългосрочно рефинансиране, които през изминалото десетилетие допринесоха за преодоляване на ограниченията, породени от долната граница на номиналните лихвени проценти, ще останат неделима част от инструментариума на ЕЦБ и ще бъдат използвани, както е целесъобразно.

„С радост мога да съобщя, че вчера Управителният съвет одобри новата стратегия на паричната политика на ЕЦБ. Като приемаме за даденост първостепенната задача на ЕЦБ по отношение на ценовата стабилност, посредством прегледа успяхме да анализираме критично представите си, да разговаряме с многобройни заинтересовани лица, да размислим, да обсъдим и да достигнем единомислие как да променим стратегията си. Новата стратегия е здрава основа, която ще ни ръководи при провеждането на паричната политика през следващите години,“ заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Управителният съвет потвърди, че хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) остава уместният измерител при оценката на ценовата стабилност. Той обаче отчита, че включването в ХИПЦ на разходите за жилища, обитавани от техните собственици, би представило по-добре релевантната за домакинствата инфлация, и че това включване представлява многогодишен проект. Затова, междувременно, в своите оценки на паричната политика Управителният съвет ще взема предвид измерители на инфлацията, които включват първоначална оценка на цената на жилищата, обитавани от техните собственици, като допълнение към своя по-широк набор от показатели за инфлацията.

Управителният съвет разбира, че изменението на климата има огромни последици за ценовата стабилност и затова се ангажира с амбициозен план за действие във връзка с климата. Днес бе публикувано прессъобщение по темата.

Първото редовно заседание на Управителния съвет по паричната политика, на което ще бъде приложена новата стратегия, ще се проведе на 22 юли 2021 г. Той възнамерява да подлага периодично на оценка целесъобразността на своята стратегия на паричната политика, като следващата оценка се очаква да се проведе през 2025 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих, тел.: +49 69 1344 8320.

Забележки

  • Управителният съвет проведе предишния си преглед на стратегията през 2003 г.
  • Оповестената днес нова стратегия е резултат от задълбочен преглед, обявен на 23 януари 2020 г. През последните 18 месеца Управителният съвет проведе многобройни семинари, презентации, дискусии и срещи по всички елементи на прегледа, под мотото да не остане камък необърнат.
  • Сегашният преглед на стратегията бе осъществен чрез огромни колективни усилия на служителите в ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната, организирани в 13 отделни работни направления.
  • В рамките на прегледа ЕЦБ и националните централни банки проведоха и редица форуми с обществеността, организации на гражданското общество и представители на академичната общност. Идеите и мненията, представени на тези събития, бяха използвани в обсъжданията на Управителния съвет.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите