Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

8. julij 2021Svet ECB je odobril novo strategijo denarne politike

  • Nova strategija uvaja simetrični 2-odstotni inflacijski cilj v srednjeročnem obdobju.
  • Svet ECB je potrdil, da indeks HICP ostaja ustrezno merilo cenovnih gibanj. Priporočil je, da se stroški lastništva stanovanjskih nepremičnin sčasoma vključijo v indeks.
  • Nova strategija denarne politike je rezultat temeljitega pregleda, ki se je začel januarja 2020.
  • Svet ECB je odobril ambiciozen podnebni akcijski načrt.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil novo strategijo denarne politike, ki jo je opredelil v izjavi o strategiji denarne politike.

Svet ECB meni, da se cenovna stabilnost najbolje vzdržuje s ciljanjem inflacije na ravni 2% v srednjeročnem obdobju. Ta cilj je simetričen, kar pomeni, da so negativna in pozitivna odstopanja inflacije od ciljne ravni enako nezaželena. Ko gospodarstvo deluje blizu spodnje meje nominalnih obrestnih mer, so potrebni posebej odločni ali vztrajni ukrepi denarne politike, da se negativni odkloni od inflacijskega cilja ne utrdijo. To ima lahko za posledico prehodno obdobje, v katerem je inflacija nekoliko nad ciljno ravnjo.

Svet ECB je nadalje potrdil, da sklop obrestnih mer ECB ostaja glavni instrument denarne politike. Drugi instrumenti, kot so prihodnja usmeritev, nakupi vrednostnih papirjev in operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki so v minulem desetletju pomagala blažiti omejitve, ki so obstajale zaradi spodnje meje nominalnih obrestnih mer, bodo ostali sestavni del nabora orodij ECB in se bodo uporabljali, kot bo ustrezno.

»Z veseljem sporočam, da je Svet ECB včeraj odobril novo strategijo denarne politike ECB. Medtem ko nismo posegali v primarni mandat ECB, da ohranja cenovno stabilnost, nam je pregled omogočil, da prevetrimo naše razmišljanje, se posvetujemo s številnimi deležniki, podrobno premislimo, prediskutiramo in dosežemo skupno stališče o tem, kako prilagoditi našo strategijo. Nova strategija je trdna opora, ki nas bo vodila pri izvajanju denarne politike v prihodnjih letih,« je dejala Christine Lagarde, predsednica ECB.

Svet ECB je potrdil, da harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP) ostaja ustrezno merilo za ocenjevanje cenovne stabilnosti. Vendar pa se je strinjal, da bi inflacijo, ki je relevantna za gospodinjstva, bolje predstavljal indeks, ki vključuje stroške, povezane z lastništvom stanovanjskih nepremičnin, ter da je vključitev lastništva stanovanjskih nepremičnin v indeks HICP večletni projekt. Do takrat bo Svet ECB pri ocenjevanju denarne politike zato upošteval merila inflacije, ki vključujejo začetne ocene stroškov lastništva stanovanjskih nepremičnin, da bi dopolnil svoj nabor širših meril inflacije.

Svet ECB je potrdil, da imajo podnebne spremembe globoke posledice za cenovno stabilnost, in zato sprejel ambiciozen akcijski načrt ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami. Sporočilo za javnost o tej temi je bilo objavljeno danes.

Prva redna seja o denarni politiki, na kateri bo Svet ECB uporabljal novo strategijo, bo 22. julija 2021. Svet ECB namerava v rednih presledkih ocenjevati ustreznost svoje strategije denarne politike. Naslednja ocena bo predvidoma opravljena leta 2025.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

Opombe

  • Svet ECB je prejšnji pregled strategije izvedel leta 2003.
  • Nova strategija, ki je objavljena danes, je bila sprejeta po temeljitem pregledu, ki se je začel 23. januarja 2020. V minulih 18 mesecih je Svet ECB izvedel številne seminarje, predstavitve, diskusije in sestanke, posvečene vsem elementom pregleda, z vodilnim načelom, da je treba obrniti vsak kamen.
  • Sedanji pregled je plod izjemnih kolektivnih naporov zaposlenih v ECB in nacionalnih centralnih bankah euroobmočja, organiziranih v 13 ločenih delovnih skupin.
  • V okviru pregleda so ECB in nacionalne centralne banke organizirale tudi številne dogodke, na katerih so prisluhnile širši javnosti, civilnodružbenim organizacijam in univerzitetnim strokovnjakom. Zamisli in poglede, ki so jih udeleženci predstavili na teh dogodkih, je Svet ECB upošteval v razpravah in pri sprejemanju odločitev.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije