Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů ECB schválila svou novou strategii měnové politiky

8 července 2021

  • Nová strategie zavádí symetrický inflační cíl na úrovni 2 % ve střednědobém horizontu
  • Rada guvernérů potvrzuje, že index HICP zůstává vhodným měřítkem cen, a doporučuje, aby do něj bylo postupně začleněno vlastnické bydlení
  • Nová strategie měnové politiky je výsledkem důkladného přezkumu zahájeného v lednu 2020
  • Rada guvernérů schválila ambiciózní akční plán týkající se změny klimatu

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes v prohlášení ke strategii měnové politiky zveřejnila svou novou strategii měnové politiky.

Rada guvernérů soudí, že cenovou stabilitu lze nejlépe udržet cílením inflace na úroveň 2 % ve střednědobém horizontu. Tento cíl je symetrický, což znamená, že kladné i záporné odchylky od tohoto cíle jsou stejně nežádoucí. Když ekonomika funguje blízko spodní hranice nominálních úrokových sazeb, je třeba razantního nebo dlouhodobého zásahu měnové politiky, aby nedošlo k zakonzervování záporných odchylek od inflačního cíle. To může znamenat přechodné období vykazující inflaci mírně nad tímto cílem.

Rada guvernérů také potvrdila, že stávající soubor úrokových sazeb ECB zůstává primárním nástrojem její měnové politiky. Ostatní nástroje, jako jsou signalizace měnové politiky, nákupy aktiv a dlouhodobější refinanční operace, které v posledním desetiletí pomáhaly zmírňovat omezení vytvořená spodní hranicí nominálních úrokových sazeb, zůstanou nedílnou součástí souboru nástrojů ECB a budou podle potřeby využívány.

„S potěšením oznamuji, že Rada guvernérů včera schválila novou strategii měnové politiky ECB. I když bereme prvořadý mandát ECB v oblasti cenové stability za daný, přezkum nám umožnil naše uvažování kriticky posoudit, být v kontaktu s řadou zainteresovaných subjektů, přemýšlet, diskutovat a dosáhnout společného východiska, jak naši strategii upravit. Nová strategie je pevným základem, který nás bude v nadcházejících letech vést při provádění měnové politiky," uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

Rada guvernérů potvrdila, že harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) zůstává vhodným měřítkem pro hodnocení cenové stability. Je si však vědoma, že zahrnutí nákladů spojených s vlastnickým bydlením do HICP by lépe představovalo tu míru inflace, která je pro domácnosti důležitá, a že zahrnutí vlastnického bydlení do indexu HICP je projekt na několik let. Prozatím tedy bude Rada guvernérů ve svých měnověpolitických hodnoceních zohledňovat měřítka inflace zahrnující počáteční odhady nákladů vlastnického bydlení jako doplnění svého souboru širších ukazatelů inflace.

Rada guvernérů rovněž vzala na vědomí, že změna klimatu má hluboké dopady na cenovou stabilitu, a zavázela se proto k ambicióznímu akčnímu plánu souvisejícímu se změnou klimatu. K tomuto tématu byla dnes zveřejněna zvláštní tisková zpráva.

První pravidelné měnověpolitické zasedání Rady guvernérů, na němž se nová strategii použije, se bude konat 22. července 2021. Rada guvernérů hodlá vhodnost své měnověpolitické strategie pravidelně vyhodnocovat, přičemž další hodnocení se očekává v roce 2025.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Poznámky

  • Rada guvernérů provedla předchozí přezkum strategie v roce 2003.
  • Nová strategie, které dnes byla oznámena, následuje po důkladném přezkumu, který byl zahájen 23. ledna 2020. Během posledních 18 měsíců Rada guvernérů uspořádala řadu seminářů, prezentací, diskuzí a zasedání, které byly věnovány všem prvkům přezkumu. Zastřešující myšlenkou bylo, že budou prověřeny všechny možnosti.
  • Stávající přezkum čerpal z nesmírného společného úsilí zaměstnanců ECB a národních centrálních bank zemí eurozóny, kteří působili ve 13 samostatných pracovních skupinách.
  • V rámci přezkumu byly ECB a národní centrální banky hostiteli množství akcí z cyklu „ECB Vám naslouchá“ za účasti široké veřejnosti, organizací občanské společnosti a akademické obce. Náměty a názory, které během těchto akcí zazněly, byly použity při jednáních Rady guvernérů.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média