Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta az új monetáris politikai stratégiáját

2021. július 8.

  • Az új stratégia szimmetrikus 2%-os inflációs célt alkalmaz középtávon
  • A Kormányzótanács megerősítette, hogy a HICP továbbra is az árak megfelelő mérőszáma és ajánlja idővel a saját lakásszolgáltatás felvételét
  • Az új monetáris politikai stratégia a 2020 januárjában elindított mélyreható felülvizsgálat eredménye
  • A Kormányzótanács ambiciózus éghajlatváltozási cselekvési tervet hagyott jóvá

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa a mai napon közzétette új monetáris politikai stratégiáját, amelyet a monetáris politikai stratégiáról szóló nyilatkozatban foglal össze.

A Kormányzótanács megítélése szerint az árstabilitás középtávon legjobban egy 2%-os inflációs cél kitűzésével tartható fenn. Ez a cél szimmetrikus, tehát az inflációnak a céltól való negatív és pozitív eltérései egyaránt nemkívánatosak. Amikor a gazdaság a nominális kamatok alsó határához közel működik, akkor különösen erélyes vagy kitartó monetáris politikai intézkedésekre van szükség az olyan helyzet elkerüléséhez, amelyben az inflációs céltól való negatív eltérések állandósulnak. Ez maga után vonhat olyan átmeneti időszakot is, amelyben az infláció mérsékelten a cél fölött van.

A Kormányzótanács azt is megerősítette, hogy az EKB irányadó kamatlábai maradnak az elsődleges monetáris politikai instrumentumok. Az egyéb olyan instrumentumok mint az előretekintő útmutatás, az eszközvásárlás és a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek – amelyek az elmúlt évtizedben segítettek a nominálkamatok alsó határa által generált korlátok enyhítésében – szerves részei maradnak az EKB eszköztárának, és adott esetben alkalmazni fogja őket.

– Örömmel jelentem be, hogy a Kormányzótanács tegnap jóváhagyta az EKB új monetáris politikai stratégiáját. Míg az EKB elsődleges árstabilitási megbízatását adottnak tekintettük, a felülvizsgálat lehetőséget adott a gondolkodásunk megkérdőjelezésére, számos érdekcsoporttal való kapcsolatfelvételre, valamint stratégiánk átdolgozási módjának megfontolására, megvitatására és közös álláspont elérésére. Az új stratégia olyan erős alap, amely az elkövetkező években útmutatást ad majd a monetáris politikánk megvalósításához – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke.

A Kormányzótanács megerősítette, hogy a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) marad az árstabilitás értékelésének megfelelő mérőszáma. Ugyanakkor elismeri, hogy a saját lakásszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek HICP-be való felvételével jobban ki lehetne fejezni a háztartások számára releváns inflációt, és a saját lakásszolgáltatás HICP-be való teljes felvételét többéves projekt keretében lehet megvalósítani. A Kormányzótanács ezért addig is monetáris politikai értékeléseiben tágabb inflációs mérőszámainak kiegészítéseként figyelembe fog venni olyan inflációs mutatókat, amelyek tartalmaznak a saját lakásszolgáltatás költségére vonatkozó kezdeti becsléseket.

A Kormányzótanács tudomásul vette, hogy az éghajlatváltozásnak mélyreható következményei vannak az árstabilitás szempontjából, és ennek megfelelően elköteleződött az éghajlattal kapcsolatos, ambiciózus cselekvési terv mellett. Erről külön sajtóközleményt tettünk közzé a mai napon.

A Kormányzótanács 2021. július 22-én tartja első olyan rendes monetáris politikai ülését, amelyen az új stratégiát alkalmazza. Szándékában áll időszakosan értékelni monetáris politikai stratégiájának helyességét; a következő értékelés 2025-ben várható.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek Peter Ehrlichet keresni a +49 69 1344 8320-as telefonszámon.

Megjegyzések

  • A Kormányzótanács előzőleg 2003-ban tartott stratégiai felülvizsgálatot.
  • A ma bejelentett új stratégiát alapos felülvizsgálat előzte meg, amelyet 2020. január 23-án indítottunk el. Az elmúlt 18 hónapban a Kormányzótanács számos szemináriumot, prezentációt, vitát és értekezletet tartott a felülvizsgálat különféle elemeiről annak az elhatározásnak a jegyében, hogy minden követ megmozgatunk.
  • A mostani felülvizsgálat, amely 13 különálló munkafolyamatra volt szétbontva, az EKB és az euroövezeti nemzeti központi bankok szakértőinek óriási közös erőfeszítésére támaszkodott.
  • A felülvizsgálat keretében az EKB és a nemzeti központi bankok számos rendezvénynek voltak a házigazdái, ahol meghallgatták a nagyközönség, a civil társadalmi szervezetek és a tudományos körök képviselőinek a véleményét. A rendezvényeken elhangzott elképzeléseket és nézőpontokat a Kormányzótanács figyelembe vette a tanácskozásai során.
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok