SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's styrelsesråd vedtager ny pengepolitisk strategi

8. juli 2021

  • Med den nye strategi indføres et symmetrisk 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt.
  • Styrelsesrådet bekræfter, at HICP fortsat er et velegnet mål for priserne og anbefaler, at ejerboliger med tiden skal medtages.
  • Den nye pengepolitiske strategi er resultatet af en grundig gennemgang, som blev iværksat i januar 2020.
  • Styrelsesrådet godkender en ambitiøs klimahandlingsplan.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort sin nye pengepolitiske strategi, som fremgår af en erklæring om den pengepolitiske strategi.

Det er Styrelsesrådets opfattelse, at prisstabilitet bedst fastholdes ved at sigte mod et 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt. Dette mål er symmetrisk, hvilket vil sige, at negative og positive afvigelser i inflationen fra målet er lige uønskede. Når økonomien opererer tæt på den nedre grænse for de nominelle renter, kræves særlig målrettet eller vedvarende pengepolitisk handling for at forhindre, at negative afvigelser fra inflationsmålet rodfæster sig. Dette kan også indebære en overgangsperiode, hvor inflationen befinder sig lidt over målet.

Styrelsesrådet bekræftede også, at ECB's officielle renter forbliver det primære pengepolitiske instrument. Andre instrumenter, fx forward guidance, opkøb af aktiver og langfristede markedsoperationer, der de seneste ti år har været med til at reducere de begrænsninger, der er opstået som følge af de nominelle renters nedre grænse, forbliver en integreret del af ECB's værktøjskasse og vil blive anvendt alt efter omstændighederne.

"Jeg er glad for at kunne meddele, at Styrelsesrådet i går vedtog ECB's nye pengepolitiske strategi. Samtidig med at vi fuldt ud respekterede ECB's primære mandat, som er at fastholde prisstabilitet, gav gennemgangen os mulighed for at udfordre vores måde at tænke på, tage kontakt til en lang række interessenter, reflektere, diskutere og nå til enighed om, hvordan vi kunne justere vores strategi. Den nye strategi er et solidt grundlag, som vil lede os på vej under gennemførelsen af pengepolitikken i de kommende år," udtaler Christine Lagarde, formand for ECB.

Styrelsesrådet bekræftede, at det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) fortsat er et velegnet mål til at vurdere prisstabilitet. Styrelsesrådet erkender dog, at HICP ville give et bedre billede af den inflation, der er relevant for husholdningerne, hvis udgifter i forbindelse med ejerboliger medtages, og at det er et flerårigt projekt af medtage ejerboliger fuldt ud i HICP. I mellemtiden vil Styrelsesrådet derfor i sine pengepolitiske vurderinger tage højde for inflationsmål, der omfatter indledende skøn over udgifterne til ejerboliger, som supplement til de bredere inflationsmål.

Styrelsesrådet anerkendte, at klimaændringer har store konsekvenser for prisstabiliteten, og har derfor forpligtet sig til en ambitiøs klimarelateret handlingsplan. En særskilt pressemeddelelse er blevet offentliggjort i dag.

Styrelsesrådets første regelmæssige pengepolitiske møde, hvor den nye strategi vil blive anvendt, afholdes 22. juli 2021. Styrelsesrådet har til hensigt med jævne mellemrum at vurdere, om den pengepolitiske strategi er hensigtsmæssig. Den næste vurdering forventes at finde sted i 2025.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Peter Ehrlich, tlf.: +49 69 1344 8320.

Noter

  • Styrelsesrådet foretog den seneste gennemgang af den pengepolitiske strategi i 2003.
  • Den nye strategi, som offentliggøres i dag, er resultatet af en grundig gennemgang, som blev iværksat 23. januar 2020. I de seneste 18 måneder har Styrelsesrådet arrangeret adskillige seminarer, oplæg, diskussioner og møder, som har omhandlet alle elementer af gennemgangen, med det overordnede mål at vende hver en sten.
  • Gennemgangen er foretaget på baggrund af en enorm kollektiv indsats af ansatte i ECB og de nationale centralbanker i euroområdet og var organiseret i 13 separate arbejdsstrømme.
  • Inden for rammerne af gennemgangen var ECB og de nationale centralbanker også vært for adskillige lytteaktiviteter med deltagelse af offentligheden, civilsamfundsorganisationer og den akademiske verden. De ideer og synspunkter, som blev drøftet i forbindelse med disse arrangementer, gav input til Styrelsesrådets drøftelser.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt