Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston uusi rahapolitiikan strategia

8 heinäkuu 2021

  • Uudessa strategiassa otetaan käyttöön symmetrinen 2 prosentin inflaatiotavoite keskipitkällä aikavälillä.
  • EKP:n neuvosto vahvistaa YKHIn soveltuvan edelleen hintojen mittaamiseen ja suosittaa, että siihen sisällytettäisiin myös omistusasumisen kustannukset.
  • Uusi rahapolitiikan strategia perustuu tammikuussa 2020 käynnistettyyn perusteelliseen uudelleenarviointiin.
  • EKP:n neuvosto hyväksyy kunnianhimoisen ilmastoaiheisen toimintasuunnitelman.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto julkisti tänään uuden rahapolitiikan strategiansa ja sitä koskevat linjaukset.

EKP:n neuvosto katsoo, että hintavakautta pystytään parhaiten ylläpitämään pyrkimällä 2 prosentin inflaatiotavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. Inflaatiotavoite on symmetrinen, eli sekä tavoitetta nopeampaa että sitä hitaampaa inflaatiota pidetään yhtä kielteisinä. Kun nimelliskorot ovat taloudessa lähellä alarajaansa, vaaditaan erityisen voimallisia tai pitkällisiä rahapoliittisia toimia, jotta poikkeama inflaatiotavoitteesta ei pääse vakiintumaan. Inflaatio voi siirtymävaiheessa olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa.

EKP:n neuvosto myös vahvisti, että EKP:n ohjauskorot ovat jatkossakin ensisijainen rahapolitiikan väline. Ennakoiva viestintä, omaisuuserien ostot ja pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot sekä muut välineet, joita viime vuosikymmenen kuluessa on käytetty nimelliskorkojen laskettua alarajalleen, kuuluvat edelleen rahapolitiikan välineistöön tarvittaessa.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde ilmaisi tyytyväisyytensä EKP:n neuvoston hyväksyttyä eilen EKP:lle uuden rahapolitiikan strategian. Strategian pohjaksi otettiin EKP:n ensisijainen tehtävä eli hintavakauden ylläpitäminen. Uudelleenarvioinnissa haastettiin aiempaa ajattelua, kuunneltiin monia sidosryhmiä, harkittiin eri mahdollisuuksia, käytiin keskusteluja ja päästiin lopulta yhteisymmärrykseen siitä, miten strategiaamme voidaan kehittää. ”Uusi strategia on vahva pohja rahapolitiikalle, ja se ohjaa toimintaamme vuosia tästä eteenpäin.”

EKP:n neuvosto vahvisti, että yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI) soveltuu edelleen hintavakauden mittariksi. Se totesi kuitenkin, että kotitalouksien inflaatiota voidaan mitata paremmin, jos YKHIin sisällytetään omistusasumiseen liittyviä kustannuksia, ja että omistusasumisen huomioiminen YKHI-indeksissä vie useita vuosia. Siksi EKP:n neuvosto sisällyttää toistaiseksi rahapoliittisissa arvioissa huomioon otettaviin muihin inflaatiomittareihin myös sellaisia mittareita, joissa on jo pyritty alustavasti arvioimaan omistusasumisen kustannuksia.

EKP:n neuvosto katsoo, että ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus hintavakauden kannalta, ja se on sitoutunut kunnianhimoiseen toimintasuunnitelmaan, jonka avulla ilmastoriskejä voidaan ottaa huomioon. Aiheesta on tänään julkaistu erillinen lehdistötiedote.

Uusi strategia on ensimmäisen kerran käytössä EKP:n neuvoston säännöllisessä rahapolitiikkakokouksessa 22.7.2021. EKP:n neuvosto aikoo arvioida rahapolitiikan strategian toimivuutta säännöllisesti. Seuraava arvio on tarkoitus tehdä vuonna 2025.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Peter Ehrlich puhelinnumerossa +49 69 1344 8320.

Lisätietoja

  • EKP:n neuvosto teki strategiansa uudelleenarvioinnin viimeksi vuonna 2003.
  • Uuden strategian pohjana on kattava uudelleenarviointi, joka käynnistettiin 23.1.2020. Kuluneiden puolentoista vuoden aikana EKP:n neuvosto on järjestänyt useita seminaareja, esityksiä, keskustelutilaisuuksia ja kokouksia strategian eri osa-alueilla. Periaatteena on ollut, ettei kiveäkään jätetä kääntämättä.
  • Tämänkertaisessa uudelleenarvioinnissa EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijat tekivät laajamittaista yhteistyötä 13:lla eri osa-alueella.
  • Keskuspankit myös järjestivät useita kuuntelutilaisuuksia, joissa kuultiin suuren yleisön, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön näkemyksiä. Saatuja kommentteja käytettiin strategian uudelleenarvioinnin tukena.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle