Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Rada Prezesów EBC zatwierdza nową strategię swojej polityki pieniężnej

8 lipca 2021

  • Nowa strategia przewiduje symetryczny cel inflacyjny wynoszący 2% w średnim okresie.
  • Rada Prezesów potwierdza, że wskaźnik HICP pozostaje odpowiednią miarą sytuacji cenowej, i zaleca, żeby stopniowo włączać do niego koszty użytkowania mieszkań przez właścicieli.
  • Nowa strategia polityki pieniężnej jest efektem szczegółowego przeglądu, który rozpoczął się w styczniu 2020 roku.
  • Rada Prezesów zatwierdza ambitny plan działań związanych ze zmianą klimatu.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ogłosiła dziś swoją nową strategię polityki pieniężnej, przedstawioną w oświadczeniu w tej sprawie.

Rada Prezesów uważa, że utrzymaniu stabilności cen najbardziej sprzyja przyjęcie celu inflacyjnego wynoszącego 2% w średnim okresie. Ten cel jest symetryczny, co oznacza, że odchylenie inflacji w górę od celu jest równie niepożądane co odchylenie w dół. Kiedy gospodarka działa blisko dolnej granicy efektywności nominalnych stóp procentowych, wtedy niedopuszczenie do tego, żeby odchylenie w dół stopy inflacji od celu inflacyjnego się utrwaliło, wymaga szczególnie mocnych lub długotrwałych działań ze strony polityki pieniężnej. Może to również oznaczać, że przez pewien przejściowy okres inflacja będzie umiarkowanie przekraczać cel.

Rada Prezesów potwierdziła także, że głównym instrumentem polityki pieniężnej nadal będzie zestaw podstawowych stóp procentowych EBC. Inne instrumenty, które w ostatniej dekadzie pomagały w łagodzeniu ograniczeń wynikających z istnienia dolnej granicy efektywności nominalnych stóp procentowych, takie jak zapowiedzi dotyczące polityki pieniężnej, skup aktywów i dłuższe operacje refinansujące, pozostaną integralną częścią instrumentarium EBC i będą stosowane odpowiednio do okoliczności.

„Mam przyjemność ogłosić, że Rada Prezesów zatwierdziła wczoraj nową strategię polityki pieniężnej EBC. Główny mandat EBC, czyli utrzymywanie stabilności cen, przyjęliśmy za pewnik, natomiast przegląd pozwolił nam wyjść poza schematy, nawiązać kontakt z licznymi interesariuszami, głęboko się zastanowić i podyskutować, by na koniec znaleźć płaszczyznę porozumienia w sprawie modyfikacji naszej strategii. Nowa strategia stanowi mocny fundament, na którym będziemy się opierać przy prowadzeniu polityki pieniężnej w nadchodzących latach”, powiedziała prezes EBC Christine Lagarde.

Rada Prezesów potwierdziła, że właściwym miernikiem sytuacji cenowej na potrzeby oceny stabilności cen pozostaje zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP. Jest jednak świadoma, że dla lepszego zobrazowania inflacji doświadczanej przez gospodarstwa domowe należałoby do tego wskaźnika włączyć koszty użytkowania mieszkań przez właścicieli oraz że dokonanie tego to przedsięwzięcie wieloletnie. Dlatego tymczasem przy ocenie swojej polityki pieniężnej Rada Prezesów będzie brać pod uwagę – jako uzupełnienie szerszego zestawu dodatkowych wskaźników – miary inflacji obejmujące wstępne szacunki tych kosztów.

Rada Prezesów uznała, że zmiana klimatu ma poważne konsekwencje dla stabilności cen, i zobowiązała się w związku z tym realizować ambitny plan działań klimatycznych. Dziś ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie.

Pierwsze regularne posiedzenie Rady Prezesów poświęcone polityce pieniężnej, na którym zostanie zastosowana nowa strategia, odbędzie się 22 lipca 2021 roku. Rada Prezesów zamierza okresowo oceniać odpowiedniość swojej strategii polityki pieniężnej. Następna ocena jest przewidziana na rok 2025.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Uwagi

  • Rada Prezesów przeprowadziła poprzedni przegląd strategii w roku 2003.
  • Nowa strategia, przedstawiona dzisiaj, jest następstwem szczegółowego przeglądu, który rozpoczął się 23 stycznia 2020 roku. Przez ostatnich 18 miesięcy członkowie Rady Prezesów uczestniczyli w licznych seminariach, prezentacjach, dyskusjach i spotkaniach poświęconych wszystkim aspektom przeglądu, którego myślą przewodnią było: niczego nie pominąć.
  • Obecny przegląd opiera się na wynikach intensywnych prac pracowników EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro, podzielonych na 13 odrębnych grup tematycznych.
  • W ramach przeglądu EBC i krajowe banki centralne zorganizowały także „spotkania na słuchanie” z udziałem osób prywatnych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pomysły i poglądy przedstawione na tych spotkaniach zostały uwzględnione w rozważaniach Rady Prezesów.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami