Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приема становище относно назначаването на нов член на Изпълнителния съвет

28 октомври 2020 г.

  • Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Франк Елдерсон.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Франк Елдерсон, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В момента г-н Елдерсон изпълнява длъжността изпълнителен директор на надзора в De Nederlandsche Bank и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. Освен това той председателства Мрежата на централни банки и надзорни органи за по-зелена финансова система.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент новият член на Изпълнителния съвет ще бъде назначен от Европейския съвет. Становището на Управителния съвет, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

Г-н Елдерсон ще бъде назначен за мандат от осем години, който не подлежи на подновяване. Той ще замени Ив Мерш, чийто мандат приключва на 14 декември 2020 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Уилям Лелифелт на телефон: +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите