Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • Komunikat prasowy

EBC wydaje opinię w sprawie mianowania nowego członka Zarządu

28 października 2020

  • Rada Prezesów nie wyraża sprzeciwu wobec kandydatury Franka Eldersona.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uchwaliła dzisiaj opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, którym jest Frank Elderson – osoba o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Frank Elderson jest obecnie członkiem zarządu banku centralnego Holandii odpowiedzialnym za nadzór oraz członkiem Rady ds. Nadzoru EBC. Przewodniczy także sieci banków centralnych i organów nadzoru na rzecz ekologizacji systemu finansowego.

Nowego członka Zarządu mianuje Rada Europejska po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów i Parlamentu Europejskiego. Opinia Rady Prezesów zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ukaże się na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Frank Elderson będzie sprawować swoją funkcję przez nieodnawialną ośmioletnią kadencję. Zajmie w Zarządzie miejsce Yves’a Merscha, którego kadencja upływa 14 grudnia 2020.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami