Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP võtab vastu arvamuse juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

28. oktoober 2020

  • EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Frank Eldersoni suhtes.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis täna vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei olnud vastuväiteid ettepandud kandidaadi Frank Eldersoni suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2. Frank Elderson täidab praegu Madalmaade keskpanga järelevalveosakonna tegevdirektori ametiülesandeid ja on EKP järelevalvenõukogu liige. Ta juhib ka keskpanku ja järelevalveasutusi koondavat finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustikku.

Pärast seda, kui EKP nõukogu ja Euroopa Parlament on avaldanud oma arvamuse, nimetab EKP juhatuse uue liikme ametisse Euroopa Ülemkogu. EKP nõukogu arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse EKP veebilehel kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Frank Elderson nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks tagasinimetamise õiguseta. Ta asub EKP juhatuse liikme kohuseid täitma Yves Merschi asemel, kelle ametiaeg lõpeb 14. detsembril 2020.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 69 1344 7316).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid