Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n lausunto johtokunnan jäsenen nimittämisestä

28.10.2020

  • EKP:n neuvosto ei vastusta Frank Eldersonin valitsemista tehtävään.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto antoi tänään lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta Frank Eldersonin valitsemista tehtävään. Eldersonilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta. Hän johtaa pankkivalvontaa Alankomaiden keskuspankissa ja on EKP:n valvontaelimen jäsen. Frank Elderson myös johtaa puhetta rahoitusjärjestelmän ympäristövaikutusta ja -riskejä käsittelevässä keskuspankkien ja pankkivalvojien kansainvälisessä Network for Greening the Financial System -yhteistyöverkostossa (NGFS).

Eurooppa-neuvosto nimittää johtokunnan uuden jäsenen saatuaan lausunnot EKP:n neuvostolta ja Euroopan parlamentilta. EKP:n neuvoston lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Frank Elderson seuraa johtokunnan jäsenenä Yves Merschiä, jonka kahdeksanvuotinen toimikausi päättyy 14.12.2020.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle