Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prijala stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady

28. októbra 2020

  • Rada guvernérov nemá voči navrhovanému kandidátovi Frankovi Eldersonovi žiadne námietky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi Frankovi Eldersonovi, ktorý je uznávaným a skúseným odborníkom v oblasti menovej politiky a bankovníctva v zmysle požiadaviek stanovených v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemá Rada guvernérov žiadne námietky. Frank Elderson v súčasnosti zastáva funkciu výkonného riaditeľa odboru dohľadu De Nederlandsche Bank. Je členom Rady pre dohľad ECB a predsedom siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému.

V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a stanovisko Európskeho parlamentu nového člena Výkonnej rady vymenuje Európska rada. Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Frank Elderson bude vymenovaný na osemročné funkčné obdobie bez možnosti predĺženia. Vo funkcii nahrádza Yvesa Merscha, ktorého funkčné obdobie sa skončí 14. decembra 2020.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá