Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB antar ett yttrande om utnämning av en ny ledamot till ECB:s direktion

28 oktober 2020

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten Frank Elderson

ECB-rådet antog idag ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av en ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Frank Elderson, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Frank Elderson är idag verkställande direktör för tillsyn vid De Nederlandsche Bank och ledamot i ECB:s tillsynsnämnd. Han är dessutom ordförande för NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya direktionsledamoten att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att publiceras på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Frank Elderson utnämns för en åttaårsperiod som inte kan förnyas. Han efterträder Yves Mersch, vars mandat avslutas den 14 december 2020.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media