Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB přijala stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady

28. října 2020

  • Rada guvernérů nemá k navrženému kandidátovi Franku Eldersonovi námitky.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů nevznesla námitky k navrženému kandidátovi Franku Eldersonovi, jenž je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Frank Elderson je v současné době výkonným ředitelem dohledu v De Nederlandsche Bank a členem Rady dohledu ECB. Předsedá rovněž Síti centrálních bank a orgánů dohledu pro zelenější finanční systém.

Na základě stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu bude nového člena Výkonné rady jmenovat Evropská rada. Stanovisko Rady guvernérů, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, bude k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Frank Elderson bude jmenován na funkční období osmi let, které nelze prodloužit, a nastoupí po Yvesu Merschovi, jehož funkční období skončí 14. prosince 2020.

Na dotazy médií odpoví William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média