Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB neemt advies aan over de benoeming van een nieuw directielid

28 oktober 2020

  • Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Frank Elderson

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies aangenomen over een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van een directielid van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Frank Elderson, die beschikt over een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals voorgeschreven in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Momenteel is de heer Elderson toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank en lid van de Raad van Toezicht van de ECB. Daarnaast is de heer Elderson voorzitter van het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de vergroening van het financiële systeem (NGFS).

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement zal het nieuwe directielid door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur verschijnt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt in alle officiële talen van de EU gepubliceerd op de website van de ECB.

De heer Elderson wordt benoemd voor een niet-verlengbare termijn van acht jaar. Hij volgt Yves Mersch op, wiens termijn op 14 december 2020 afloopt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media