Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pieņem atzinumu par jauna Valdes locekļa iecelšanu amatā

2020. gada 28. oktobrī

  • Padome neiebilst pret piedāvāto kandidātu Franku Eldersonu (Frank Elderson).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

ECB Padomei nebija iebildumu pret piedāvāto kandidātu Franku Eldersonu, kas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta prasībām ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos. F. Eldersons šobrīd ir De Nederlandsche Bank banku uzraudzības izpilddirektors un ECB Uzraudzības valdes loceklis. F. Eldersons ir arī Centrālo banku un uzraudzības iestāžu finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla priekšsēdētājs.

Jauno Valdes locekli pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas iecels Eiropadome. ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās būs pieejams ECB interneta vietnē.

F. Eldersona amata pilnvaru termiņš ir astoņi gadi un to nevar pagarināt. Viņš šajā amatā nomaina Īvu Meršu (Yves Mersch), kura amata pilnvaru termiņš beigsies 2020. gada 14. decembrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem