Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ работи усилено по цифрово евро

2 октомври 2020 г.

  • Публикуване на доклад на Оперативната група на високо равнище на Евросистемата относно цифрово евро.
  • Евросистемата трябва да бъде подготвена за евентуално бъдещо решение за въвеждане на цифрово евро.
  • Ще бъде обявена публична консултация и ще се проведат експерименти.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува подробен доклад относно евентуалното емитиране на цифрово евро. Той бе изготвен от Оперативната група на високо равнище на Евросистемата за цифрови валути на централните банки и бе одобрен от Управителния съвет.

Цифрово евро би представлявало електронна форма на централнобанкови пари, достъпни за всички граждани и предприятия – също като банкнотите, но в цифрова форма, така че те да могат да извършват текущите си плащания бързо, лесно и сигурно. То би допълнило, а не заместило парите в брой. Във всички случаи Евросистемата ще продължи да емитира пари в брой.

„Еврото принадлежи на европейците, а нашата мисия е да бъдем негови пазители,“ заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „Европейците все повече прибягват до електронни методи на пазаруване, спестяване и инвестиране. Нашата роля е да осигурим доверие в парите. Това означава да се погрижим еврото да бъде пригодно за цифровата епоха. Трябва да бъдем готови да емитираме цифрово евро, ако възникне необходимост от това.“

Оперативната група на Евросистемата, която включва експерти от ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната, разгледа евентуални сценарии, които биха наложили емитирането на цифрово евро. Сред тях са: нараснало търсене на електронни плащания в еврозоната, изискващи европейско безрисково цифрово платежно средство; съществен спад в използването на парите в брой като платежно средство в еврозоната; въвеждане на световно частно платежно средство, което би могло да породи регулаторни опасения и да изложи на риск финансовата стабилност и защитата на потребителите; широко възприемане на централнобанкови цифрови валути, емитирани от чуждестранни централни банки.

„Технологиите и иновациите променят поведението ни като потребители, начина, по който работим и общуваме помежду си,“ заяви Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и председател на Оперативната група. „Цифрово евро би подпомогнало стремежа на Европа към по-нататъшно въвеждане на иновации. То също така би допринесло за нейната финансова независимост и би засилило международната роля на еврото.“

Цифрово евро би запазило обществената полза от еврото за гражданите – свободния достъп до просто, всеобщо прието, безрисково и радващо се на доверие платежно средство. То е свързано и с предизвикателства, но Евросистемата може да ги преодолее, като следва подходящи стратегии при разработването му.

Управителният съвет все още не е взел решение дали да въведе цифрово евро.

Евросистемата ще проведе широко обсъждане с гражданите, академичната общност, финансовия сектор и органите на публичната власт, за да направи подробна оценка на техните нужди и на ползите и трудностите, които очакват от въвеждането на цифрово евро. На 12 октомври ще бъде обявена публична консултация.

Успоредно с нея ще започне експериментиране, без това да засяга окончателното решение.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Александрин Буйе на телефон +49 172 174 93 66

Забележки:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите