Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zintenzívňuje prácu na digitálnom eure

2. októbra 2020

  • Zverejnenie správy o digitálnom eure vypracovanej pracovnou skupinou Eurosystému na vysokej úrovni
  • Eurosystém musí byť pripravený na možnosť budúceho rozhodnutia o zavedení digitálneho eura.
  • Pripravuje sa verejná konzultácia a testovanie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydala komplexnú správu o možnej emisii digitálneho eura, ktorú vypracovala pracovná skupina Eurosystému na vysokej úrovni pre digitálnu menu centrálnej banky a schválila Rada guvernérov.

Digitálne euro by predstavovalo elektronickú formu peňazí centrálnej banky, ktorá by bola prístupná všetkým občanom a podnikom – rovnako ako bankovky, len v digitálnej podobe – na rýchlu, jednoduchú a bezpečnú realizáciu platieb. Bolo by doplnkom hotovosti, nie jej náhradou. Eurosystém bude v každom prípade pokračovať v emisii hotovosti.

„Euro patrí Európanom a naším poslaním je byť jeho ochrancom,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Európania pri spotrebe, sporení a investovaní v čoraz väčšej miere využívajú digitálne prostriedky. Našou úlohou je zabezpečiť dôveru v peniaze. To znamená zaistiť, aby euro bolo pripravené na digitálny vek. V prípade potreby by sme mali byť pripravení vydať digitálne euro.“

Pracovná skupina Eurosystému, ktorá spája odborníkov z ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, určila možné scenáre vývoja, ktoré by si vydanie digitálneho eura mohli vyžiadať. Patrí medzi ne zvýšený dopyt po elektronických platbách v eurozóne, ktorý by si vyžadoval európsky bezrizikový digitálny platobný prostriedok, výrazný pokles používania hotovosti ako platobného prostriedku v eurozóne, zavedenie globálnych súkromných platobných prostriedkov, ktoré môže vyvolať obavy z hľadiska regulácie a predstavovať riziko pre finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa, a rozsiahla akceptácia digitálnych mien vydávaných zahraničnými centrálnymi bankami.

„Technológie a inovácie menia podobu našej spotreby, práce a medziľudských vzťahov,“ uviedol predseda pracovnej skupiny a člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta. „Digitálne euro by podporilo snahu Európy o ďalšie inovácie. Prispelo by tiež k jej finančnej zvrchovanosti a posilnilo medzinárodnú úlohu eura.“

Digitálne euro by zachovalo verejný statok, ktorý euro pre občanov predstavuje: neobmedzený prístup k jednoduchému, univerzálne akceptovanému, bezrizikovému a dôveryhodnému platobnému prostriedku. Digitálne euro je spojené aj s ťažkosťami, avšak s využitím vhodných stratégií pri jeho koncepcii sa s nimi Eurosystém dokáže vysporiadať.

Rada guvernérov zatiaľ o zavedení digitálneho eura nerozhodla.

Eurosystém nadviaže rozsiahly dialóg s občanmi, akademickou obcou, finančným sektorom a orgánmi verejnej správy, aby podrobne posúdil ich potreby, ako aj výhody a ťažkosti, ktoré sa podľa nich s vydaním digitálneho eura spájajú. Verejná konzultácia sa začne 12. októbra.

Súbežne s konzultáciou sa začne aj testovanie, ktoré však konečné rozhodnutie neovplyvní.

Kontaktnou osobou pre médiá je Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá