European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB intensiverer arbejdet på en digital euro

2. oktober 2020

  • Eurosystemets taskforce på højt plan offentliggør rapport om en digital euro
  • Eurosystemet er nødt til at forberede sig på en eventuel beslutning om at indføre en digital euro
  • En offentlig høring iværksættes, og forsøg igangsættes

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggjorde i dag en omfattende rapport om en eventuel udstedelse af en digital euro, som Eurosystemets taskforce på højt plan om en digital centralbankvaluta har udarbejdet, og som er godkendt af Styrelsesrådet.

En digital euro ville være en elektronisk form for centralbankpenge – ligesom pengesedler, men i digital form – som alle borgere og virksomheder ville få adgang til og kunne bruge til deres daglige betalinger, hurtigt, nemt og sikkert. Den ville være et supplement til kontanter og ikke erstatte dem. Eurosystemet vil under alle omstændigheder fortsætte med at udstede kontanter.

"Euroen tilhører europæerne, og det er vores opgave at være dens vogter," udtaler ECB's formand Christine Lagarde. "Europæerne anvender i stadig højere grad digitale løsninger til betalinger, opsparing og investeringer. Vores rolle er at sikre tilliden til penge. Det betyder, at vi skal sikre, at euroen er parat til den digitale tidsalder. Vi skal være parate til at udstede en digital euro, hvis der opstår behov for det."

Eurosystemets taskforce, som har deltagelse af eksperter fra ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet, har identificeret mulige scenarier, som ville kræve, at der udstedes en digital euro. Scenarierne indbefatter en øget efterspørgsel efter elektroniske betalinger i euroområdet, som ville kræve et risikofrit, digitalt betalingsmiddel på europæisk niveau, et betydeligt fald i brugen af kontanter i euroområdet, lanceringen af globale private betalingsmidler, der kunne give anledning til reguleringsmæssige betænkeligheder og udgøre en risiko for den finansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen samt en udstrakt benyttelse af digitale centralbankvalutaer udstedt af udenlandske centralbanker.

"Teknologi og innovation ændrer den måde, vi forbruger, arbejder og interagerer med hinanden på," udtaler Fabio Panetta, medlem af ECB's direktion og formand for taskforcen. "En digital euro ville understøtte Europas indsats i retning af fortsat innovation. Den ville også bidrage til Europas finansielle suverænitet og styrke euroens internationale rolle."

En digital euro ville bevare de fordele, som euroen giver borgerne, dvs. fri adgang til et enkelt, risikofrit, pålideligt og universelt anerkendt betalingsmiddel. Den giver også udfordringer, men dem kan Eurosystemet tackle ved brug af passende strategier under udformningen af den digitale euro.

Styrelsesrådet har endnu ikke besluttet, om der skal indføres en digital euro.

Eurosystemet vil henvende sig bredt til borgerne, den akademiske verden, den finansielle sektor og offentlige myndigheder med henblik på en grundig vurdering af deres behov samt de fordele og udfordringer, som de forventer, der vil være i forbindelse med udstedelsen af en digital euro. Den offentlige høring begynder 12. oktober.

Parallelt hermed begynder forsøgene – uanset den endelige beslutning.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Alexandrine Bouilhet: Alexandrine Bouilhet, tlf.: +49 172 174 93 66

Anm.:

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt