Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP intensiivistab tööd seoses digitaalse euroga

2. oktoober 2020

  • EKP avaldas eurosüsteemi kõrgetasemelise töörühma aruande digitaalse euro kohta.
  • Eurosüsteem peab olema valmis võimalikuks otsuseks digitaalse euro kasutuselevõtu kohta.
  • Edaspidi algatatakse avalik konsultatsioon ja katsetusetapp.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna põhjaliku aruande digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu kohta. Aruande koostas keskpanga digiraha käsitlev eurosüsteemi kõrgetasemeline töörühm ja selle on heaks kiitnud EKP nõukogu.

Digitaalse euro all mõeldakse keskpangaraha, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav kõigile üksikisikutele ja ettevõtetele. Nii nagu pangatähti saaks ka digitaalset eurot kasutada igapäevamaksete kiireks, lihtsaks ja turvaliseks arveldamiseks. Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Eurosüsteem jätkab igal juhul sularaha emiteerimist.

„Euro kuulub eurooplastele ja meie ülesanne on olla selle kaitsja,” sõnas EKP president Christine Lagarde. „Eurooplased eelistavad maksete tegemisel, säästmisel ja investeerimisel üha rohkem digitaalseid võimalusi. Meie roll on tagada raha usaldusväärsus. See tähendab, et euro peab olema valmis digitaalajastuks. Peame olema valmis digitaalse euro kasutuselevõtuks, kui tekib vajadus seda teha.”

Eurosüsteemi töörühm, kus osalevad EKP ja euroala 19 keskpanga eksperdid, selgitasid välja võimalikud stsenaariumid, mille korral tuleks digitaalne euro kasutusele võtta. Stsenaariumid hõlmavad näiteks järgmist: euroala riikides suurenev nõudlus elektrooniliste maksete järele eeldab Euroopas turvalise digitaalse maksevahendi olemasolu, sularaha kasutamine euroalal väheneb märkimisväärselt, kasutusele võetakse üleilmsed erasektori maksevahendid, mis võivad tekitada regulatiivseid probleeme ning ohustada finantsstabiilsust ja tarbijakaitset, ning laialdaselt võetakse kasutusele euroalaväliste keskpankade emiteeritav digiraha.

„Tehnoloogia ja innovatsioon muudavad meie tarbimisharjumusi ning töö- ja suhtlusviise,” märkis EKP juhatuse liige ja töörühma juht Fabio Panetta. „Digitaalne euro soodustaks Euroopas jätkuvat innovatsiooni ja finantsilise sõltumatuse saavutamist ning tugevdaks euro rahvusvahelist rolli.”

Digitaalne euro säilitaks avaliku hüve, mida euro kodanikele pakub, tagades vaba juurdepääsu üleilmselt tunnustatud lihtsale, turvalisele ja usaldusväärsele maksevahendile. Sellega kaasnevad ka probleemid, kuid neid saab eurosüsteem lahendada, järgides digitaalse euro väljakujundamisel asjakohaseid strateegiaid.

EKP nõukogu ei ole veel teinud otsust digitaalse euro kasutuselevõtu kohta.

Eurosüsteem suhtleb aktiivselt kodanike, akadeemiliste ringkondade, finantssektori ja avaliku sektori asutustega, et hinnata üksikasjalikult nende vajadusi, aga ka digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid hüvesid ja probleeme. Avalik konsultatsioon algab 12. oktoobril 2020.

Samal ajal käivitatakse ka katsetusetapp olenemata sellest, milliseks kujuneb lõplik otsus.

Meediakanalite küsimustele vastab Alexandrine Bouilhet (tel: +49 172 174 93 66).

Märkus.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid