Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pastiprināti strādā pie digitālā euro

2020. gada 2. oktobris

  • Publicēts Eurosistēmas augsta līmeņa darba grupas ziņojums par digitālo euro.
  • Eurosistēmai jābūt gatavai iespējamam nākotnes lēmumam par digitālā euro ieviešanu.
  • Tiks sāka sabiedriskā apspriešana un izmēģinājumi.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja visaptverošu ziņojumu par iespējamo digitālā euro emisiju, ko sagatavojusi Eurosistēmas augsta līmeņa darba grupa centrālo banku digitālās valūtas jautājumos un apstiprinājusi Padome.

Digitālais euro būtu elektronisks centrālās bankas naudas līdzekļu veids, kas pieejams visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem (līdzīgi kā banknotes, tikai digitālā veidā) ātrai, vienkāršai un drošai ikdienas maksājumu veikšanai. Tas papildinātu skaidro naudu, nevis to aizstātu. Eurosistēma jebkurā gadījumā turpinās emitēt skaidro naudu.

"Euro pieder eiropiešiem un mūsu uzdevums ir to sargāt," teica ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Eiropieši arvien vairāk izmanto digitālās iespējas, lai tērētu, uzkrātu un ieguldītu naudu. Mūsu loma ir nodrošināt uzticēšanos naudai. Tas nozīmē gādāt par euro piemērotību digitālajam laikmetam. Mums jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā laist apgrozībā digitālo euro."

Eurosistēmas darba grupa, kas pulcēja ECB un 19 euro zonas valstu centrālo banku ekspertus, apzināja iespējamos scenārijus, kādos būtu nepieciešams emitēt digitālo euro. Šie scenāriji ietver pieaugošu pieprasījumu pēc elektroniskiem maksājumiem euro zonā, kā rezultātā būtu nepieciešams ieviest Eiropas bezriska digitālu maksāšanas līdzekli, būtiski mazāku skaidrās naudas pielietojumu euro zonā veiktajos maksājumos, globālu privātu maksāšanas līdzekļu ieviešanu, kas varētu viest bažas saistībā ar regulējumu un radīt finanšu stabilitātes un patērētāju aizsardzības riskus, kā arī plašu ārvalstu centrālo banku digitālās valūtas izmantošanu.

"Tehnoloģijas un inovācijas maina mūsu patēriņa, darba un saziņas ieradumus," sacīja ECB Valdes loceklis un darba grupas priekšsēdētājs Fabio Paneta (Fabio Panetta). "Digitālais euro veicinātu Eiropas virzību uz turpmākām inovācijām. Tas arī palīdzētu nodrošināt Eiropas finansiālo suverenitāti un stiprināt euro starptautisko lomu."

Digitālais euro saglabātu to sabiedrisko labumu, ko euro nodrošina iedzīvotājiem – brīvu piekļuvi vienkāršam, vispārēji pieņemtam un uzticamam bezriska maksāšanas līdzeklim. Tas var radīt arī problēmas, taču, piemērojot atbilstošu digitālā euro izstrādes stratēģiju, Eurosistēma šīs problēmas var atrisināt.

Padome vēl nav pieņēmusi lēmumu par digitālā euro ieviešanu.

Eurosistēma veiks plašas konsultācijas ar iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām, finanšu sektoru un valsts varas iestādēm, lai detalizēti novērtētu to vajadzības, kā arī gaidāmos ieguvumus un sarežģījumus saistībā ar digitālā euro ieviešanu. Sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta 12. oktobrī.

Vienlaikus tiks sākti izmēģinājumi, neskarot galīgo lēmumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Aleksandrīnes Buijē (Alexandrine Bouilhet; tālr. +49 172 174 93 66).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem