Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB intensifierar arbetet med en digital euro

2 oktober 2020

  • Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om en digital euro
  • Eurosystemet måste vara redo för ett möjligt framtida beslut om att introducera en digital euro
  • Offentligt samråd och försök kommer att lanseras

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag en ingående rapport om möjlig utgivning av en digital euro. Rapporten har utarbetats av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC) och godkänts av ECB-rådet.

En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form. Den skulle möjliggöra snabbare och säkrare dagliga betalningar. En digital euro skulle bli ett komplement till kontanter men inte ersätta dem. Eurosystemet kommer under alla förhållanden att fortsätta att ge ut kontanter.

”Euron tillhör alla européer och det är vår uppgift att vara dess väktare” sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Européerna blir alltmer digitala i hur de konsumerar, sparar och investerar. Det är vår roll att säkra förtroendet för pengar. Däri ingår att se till att euron passar för den digitala tidsåldern. Vi bör vara redo att ge ut en digital euro om behovet skulle uppstå.”

Eurosystemets arbetsgrupp, med experter från ECB och 19 nationella centralbanker i euroområdet, identifierade möjliga scenarier där en digital euro kan behövas. Dessa scenarier inbegriper en ökad efterfrågan på e-betalningar i euroområdet med krav på ett riskfritt europeisk betalningsmedel, en kraftigt minskad användning av kontanter som betalningsmedel i euroområdet, lansering av privata betalningsmedel med regulatoriska frågor och risker för finansiell stabilitet och konsumentskydd som följd samt centralbankspengar utgivna av utländska centralbanker.

”Teknologi och innovation ändrar hur vi konsumerar, arbetar och förhåller oss till varandra” säger Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion och ordförande för arbetsgruppen. ”En digital euro skulle främja Europas utveckling mot fortsatt innovation, bidra till finansiell suveränitet och stärka eurons internationella roll.”

En digital euro skulle bevara det gemensamma bästa som euron erbjuder medborgarna: fri tillgång till ett enkelt, allmänt accepterat, riskfritt och pålitligt betalningsmedel. En digital euro innebär också utmaningar, men med lämpliga strategier kan Eurosystemet bemöta dessa.

ECB-rådet har ännu inte fattat beslut om att introducera en digital euro.

Eurosystemet kommer att engagera en bred grupp bestående av medborgare, den akademiska världen, den finansiella sektorn och myndigheter i diskussionerna för att i detalj utreda deras behov och för att ta reda på vad de förväntar sig från en digital euro. Ett offentligt samråd kommer att lanseras den 12 oktober.

Försök kommer att inledas parallellt, men dessa kommer inte att ha någon påverkan på det slutliga beslutet.

Frågor från media kan riktas till Alexandrine Bouilhet, tfn.: +49 172 174 93 66

Anm.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media