Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC nasila prace nad cyfrowym euro

2 października 2020

  • Ukazał się raport grupy zadaniowej wysokiego szczebla Eurosystemu na temat cyfrowego euro.
  • Eurosystem musi być gotowy na ewentualną decyzję o wprowadzeniu cyfrowego euro.
  • Wkrótce ruszają konsultacje publiczne i eksperymenty.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś obszerny raport na temat możliwości emisji cyfrowego euro. Raport opracowała grupa zadaniowa wysokiego szczebla Eurosystemu ds. waluty cyfrowej emitowanej przez bank centralny, a zatwierdziła Rada Prezesów.

Cyfrowe euro byłoby pieniądzem banku centralnego w postaci elektronicznej – tak jak banknoty, ale w formie cyfrowej – dostępnym dla wszystkich ludzi i firm. Pozwalałoby szybko, łatwo i bezpiecznie dokonywać codziennych płatności. Nie miałoby zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkowy środek płatniczy. Tak czy inaczej, Eurosystem nadal będzie emitować pieniądz gotówkowy.

„Euro należy do Europejczyków, a my mamy go strzec” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Europejczycy w coraz większym stopniu korzystają z cyfrowych form wydawania, oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Naszą rolą jest ochrona zaufania do pieniądza. Musimy więc zadbać o to, żeby euro sprawdziło się także w dobie cyfryzacji. Powinniśmy być gotowi na jego emisję w postaci cyfrowej, kiedy zajdzie taka potrzeba”.

Grupa zadaniowa Eurosystemu, złożona z ekspertów z EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro, wskazała, w jakich sytuacjach zachodziłaby potrzeba emisji cyfrowego euro. Możliwe scenariusze obejmują: wzrost zapotrzebowania na płatności elektroniczne w strefie euro i wynikająca stąd konieczność wprowadzenia na poziomie europejskim bezpiecznego cyfrowego środka płatniczego; znaczny spadek użycia gotówki jako środka płatniczego w strefie euro; wprowadzenie na poziomie globalnym prywatnych środków płatniczych o wątpliwym statusie prawnym i mogących stwarzać zagrożenie dla stabilności finansowej i ochrony konsumentów; upowszechnienie się walut cyfrowych emitowanych przez zagraniczne banki centralne.

„Technologia i innowacje informatyczne zmieniają sposób nabywania dóbr, formy pracy i nasze relacje z innymi ludźmi” – mówi Fabio Panetta, członek Zarządu EBC i przewodniczący grupy zadaniowej. „Cyfrowe euro wsparłoby proinnowacyjne dążenia Europy. Pomogłoby też chronić jej suwerenność finansową i wzmocniło międzynarodową rolę euro”.

Cyfrowe euro byłoby zabezpieczeniem dobra publicznego, jakie daje nam wspólna waluta, czyli swobodnego dostępu obywateli do prostego, powszechnie akceptowanego, bezpiecznego i wiarygodnego środka płatniczego. Niesie ze sobą również pewne wyzwania, które Eurosystem może jednak przezwyciężyć dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii podczas jego projektowania.

Rada Prezesów nie zdecydowała jeszcze, czy wprowadzić cyfrowe euro.

Eurosystem będzie szeroko konsultować się z obywatelami, środowiskiem akademickim, branżą finansową i organami publicznymi, żeby poznać ich potrzeby oraz spodziewane korzyści i wyzwania wynikające z emisji cyfrowego euro. Konsultacje publiczne rozpoczną się 12 października.

Równolegle – bez przesądzania o kształcie ostatecznej decyzji – będą prowadzone eksperymenty.

Kontakt z mediami: Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66

Uwagi:

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami