Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 2 april 2020

ECB förlänger översynen av sin penningpolitiska strategi till mitten av 2021

  • Evenemang skjuts fram sex månader p.g.a. coronapandemin
  • Resultatet väntas nu vara färdigställt i mitten av 2021

ECB-rådet (Europeiska centralbankens råd) har beslutat att förlänga tidsplanen för översyn av den penningpolitiska strategin. I nuvarande läge arbetar ECB:s beslutsfattande organ och personal samt de nationella centralbankerna i Eurosystemet med all kraft för att hantera de utmaningar som coronapandemin förorsakar. Därför skjuts färdigställandet av strategiöversynen upp från slutet av 2020 till mitten av 2021.

ECB:s och Eurosystemets lyssna-in-event som planerats för första halvåret 2020 ska nu istället hållas under andra halvåret 2020. Detta görs med anledning av de hälsoåtgärder, avspärrningar av offentliga platser och samlingsförbud som vidtagits och beslutats om i flera länder i euroområdet. ECB:s forum för centralbanksverksamhet i Sintra som årligen organiseras har senarelagts till 10–12 november 2020.

ECB fortsätter att uppmuntra invånare i euroområdet att online lämna in sina idéer om och synpunkter på ECB:s penningpolitiska strategi. Detta kan göras på alla språk i euroområdet via portalen ECB lyssnar på dig. Sista tidsfrist för inlämning har flyttats fram till slutet av augusti 2020.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tfn: +49 69 1344 8320.

Anmärkningar:

Frågor och svar om strategiöversynen
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media