Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Portalen ECB lyssnar på dig

Vi ville höra dina synpunkter – och du svarade! Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar på dig för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank. Kolla in den sammanfattande rapporten, som finns tillgänglig på samtliga språk i euroområdet.

ECB lyssnar – Sammanfattande rapport av svaren från portalen ECB lyssnar på dig

Vill du veta mer om frågorna?

Vad betyder prisstabilitet för dig? Vilka är dina ekonomiska förväntningar och farhågor? Vilka andra frågor är viktiga för dig? Hur kan vi bäst kommunicera med dig? Dessa är de huvudsakliga teman som behandlades på portalen ECB lyssnar på dig.

Översikt över frågorna