Menu

Portalen ECB lyssnar på dig

Vi ville höra dina synpunkter – och du svarade! Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank.

Vad händer härnäst?

I slutet av lyssnandefasen kommer en sammanfattande rapport att publiceras och all feedback kommer att tas upp i ECB-rådets diskussioner. Rapporten kommer inte att innehålla några personuppgifter.
 

Vill du veta mer om frågorna?

Vad betyder prisstabilitet för dig? Vilka är dina ekonomiska förväntningar och farhågor? Vilka andra frågor är viktiga för dig? Hur kan vi bäst kommunicera med dig? Dessa är de huvudsakliga teman som behandlades på portalen ECB lyssnar på dig.

Förhandsvisning av frågorna