Menu

Portāls "ECB uzklausa"

Mēs vēlējāmies uzzināt jūsu viedokļus – un mēs jūs sadzirdējām! Ar portāla "ECB uzklausa" palīdzību mēs apkopojām jūsu viedokļus, ieteikumus un bažas saistībā ar dažādiem jautājumiem, lai labāk saprastu jūsu skatījumu uz tautsaimniecību un uzzinātu, ko jūs sagaidāt no savas centrālās bankas.

Kas notiks turpmāk?

Kopsavilkuma ziņojums tiks publicēts pēc uzklausīšanas posma beigām un Padome apspriedīs gūtās atziņas. Ziņojumā netiks iekļauti nekādi personas dati.
 

Vai jūs interesē, kādus jautājumus gribam uzdot?

Ko jums nozīmē cenu stabilitāte? Ko jūs sagaidāt no tautsaimniecības norisēm un kas jums rada bažas? Kādi vēl jautājumi jums ir svarīgi? Kā mēs vislabāk varam komunicēt ar jums? Šīs ir svarīgākās portālā "ECB uzklausa" aplūkotās tēmas.

Jautājumu priekšskatījums