Menu

Portāls "ECB uzklausa"

Pastāstiet, kas, jūsuprāt, mums būtu jāņem vērā, izvērtējot mūsu monetārās politikas stratēģiju. Dariet zināmu savu viedokli līdz 2020. gada oktobra beigām. Jautājumu veidlapa pieejama euro zonas valstu valodās.

Izsakiet savas domas!
"ECB UZKLAUSA"

Izsakiet savas domas un piedalieties ECB stratēģijas izvērtēšanā!

Uz veidlapu

Vai jūs interesē, kādus jautājumus gribam uzdot?

Ko jums nozīmē cenu stabilitāte? Ko jūs sagaidāt no tautsaimniecības norisēm un kas jums rada bažas? Kādi vēl jautājumi jums ir svarīgi? Kā mēs vislabāk varam komunicēt ar jums? Šīs ir svarīgākās portālā "ECB uzklausa" uzdoto jautājumu tēmas.

Jautājumu priekšskatījums

Vēlaties uzzināt rezultātus?

Kopsavilkuma ziņojums par saņemtajiem komentāriem tiks publicēts šajā portālā pēc uzklausīšanas posma beigām. Ziņojumā nebūs iekļauti personas dati (vārds, uzvārds vai kontaktinformācija).