Menu

ECB Listens-portalen

Vi bad om din mening – og vi hørte efter, hvad du sagde! Vi indsamlede dine synspunkter, forslag og bekymringer om en række emner via ECB Listens-portalen for bedre at forstå dit syn på økonomien, og hvad du forventer af din centralbank.

Hvad nu?

De indkomne bidrag vil blive sammenfattet i en rapport, som offentliggøres ved slutningen af lyttefasen, og vi vil tage højde for konklusionerne under Styrelsesrådets drøftelser. Rapporten vil ikke indeholde personoplysninger.

Kunne du tænke dig at kende spørgsmålene?

Hvad betyder prisstabilitet for dig? Hvad er dine forventninger og bekymringer i forbindelse med økonomien? Hvilke andre emner betyder noget for dig? Hvordan kommunikerer vi bedst med dig? Det er de vigtigste emner, vi dækkede i ECB Listens-portalen.

Gennemgå spørgsmålene på forhånd