SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Gennemgang af den pengepolitiske strategi

Vi vender hver en sten

Formålet med gennemgangen af ECB's pengepolitiske strategi er at sikre, at den passer til formålet, både nu og fremover.

Gennemgangen dækker alle aspekter af vores pengepolitik inden for rammerne af vores mandat, som er at fastholde prisstabilitet. Den baseres på en grundig analyse og foretages med et åbent sind.

Som led i vores gennemgang af den pengepolitiske strategi ønsker vi at høre synspunkter fra hele Europa, herunder fra borgere, akademikere, medlemmer af Europa-Parlamentet og civilsamfundsorganisationer.

Lyttearangementer i hele Europa

ECB og de nationale centralbanker i hele euroområdet afholder forskellige lyttearrangementer med deltagelse af offentligheden, civilsamfundsorganisationer og den akademiske verden. De ideer og synspunkter, som bliver drøftet i forbindelse med disse arrangementer, vil indgå i gennemgangen af den pengepolitiske strategi.

Overblik over alle lyttearrangementer ECB Listens – Midtvejsrapport, som indeholder et sammendrag af gennemgangen

Vi bad om din mening – og vi hørte efter, hvad du sagde!

Vi indsamlede dine synspunkter, forslag og bekymringer om en række emner via ECB Listens-portalen for bedre at forstå dit syn på økonomien, og hvad du forventer af din centralbank.

ECB Listens – Sammendrag af indkomne svar via ECB Listens-portalen Yderligere oplysninger

Hvordan foregår gennemgangen?

De oplysninger, vi samler ind ved lyttearrangementerne, de idéer, du indsender til dette websted, og det arbejde, som centralbankernes medarbejdere udfører, indgår i Styrelsesrådets drøftelser.

Arbejdsstrømme

Vil du vide mere?

Hvorfor foretager vi en strategisk gennemgang netop nu? Hvad ses der på ved gennemgangen? Hvordan kan borgerne give deres mening til kende? Påvirker den strategiske gennemgang den nuværende pengepolitik? Find svarene på disse og andre spørgsmål.

Spørgsmål og svar