Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přezkum strategie

Nová strategie poskytuje pevný základ, který nám jako vodítko pomůže při provádění měnové politiky v nadcházejících letech.

Cílem přezkumu strategie ECB bylo zajistit, aby naše měnověpolitická strategie odpovídala svému účelu jak dnes, tak v budoucnosti.

Přezkum strategie se týkal všech aspektů naší měnové politiky v rámci našeho mandátu, kterým je udržovat cenovou stabilitu.

Vyslechli jsme názory z celé Evropy, a to od občanů, akademických pracovníků, poslanců Evropského parlamentu i organizací občanské společnosti.

Výsledek přezkumu naší strategie

Prohlášení ke strategii měnové politiky

Můžete si přečíst naše prohlášení k nové strategii měnové politiky.

Prohlášení ke strategii měnové politiky
Přehled strategie měnové politiky

Zde naleznete další podrobnosti o nové strategii měnové politiky ECB.

Přehled
Úvodní poznámky s dotazy a odpověďmi

Výsledky přezkumu strategie představila prezidentka Christine Lagardeová a viceprezident Luis de Guindos.

Úvodní poznámky s dotazy a odpověďmi
ECB schválila svou novou strategii měnové politiky

Zde si můžete přečíst, jaká rozhodnutí Rada guvernérů přijala ke své nové strategii měnové politiky.

Tisková zpráva
ECB předložila akční plán ke změně klimatu

Schválili jsme akční plán, který začleňuje hlediska změny klimatu do našeho měnověpolitického rámce.

Tisková zpráva

Obecnější informace

Zveřejnili jsme několik odborných článků z řady occasional papers, které byly použity v našem nedávno dokončeném přezkumu strategie. Tyto naše odborné články pokrývají práci na tématech souvisejících s našimi hlavními úkoly a funkcemi a jsou zaměřeny na širokou veřejnost.

Přečtěte si odborné články z řady occasional papers

Jak přezkum probíhal?

Kterými aspekty jsme se v našem přezkumu strategie zabývali a proč? Podívejte se na naše animace k jednotlivým pracovním skupinám a přečtěte si více o tom, proč jsou tyto aspekty důležité pro měnovou politiku.

Nejdůležitější témata přezkumu strategie

Změna klimatu v naší nové strategii

V ECB se v rámci svého mandátu věnujeme boji proti změně klimatu. Schválili jsme akční plán s ambiciózním harmonogramem, který začleňuje hlediska změny klimatu do našeho měnověpolitického rámce.

Změna klimatu a ECB

Tisková konference o výsledcích přezkumu strategie

Výsledky přezkumu strategie představila prezidentka Christine Lagardeová a viceprezident Luis de Guindos a poté zodpověděli dotazy novinářů.

Tisková konference: sledovat ze záznamu a přečíst si více

Akce „Nasloucháme“ po celé Evropě

Pro širokou veřejnost, organizace občanské společnosti a akademickou obec uspořádali ECB a národní centrální banky po celé eurozóně různé akce z cyklu „Nasloucháme“. Náměty a názory, které během těchto akcí zazněly, byly použity během přezkumu strategie.

Přehled všech akcí z cyklu „Nasloucháme“

Naše výzva, abyste se podělili o své názory, měla velký ohlas – děkujeme!

Prostřednictvím portálu „ECB Vám naslouchá“ jsme shromáždili Vaše názory, návrhy a podněty k řadě témat, abychom lépe pochopili Váš pohled na ekonomiku a na to, co očekáváte od centrální banky.

Portál „ECB Vám naslouchá“

Chcete se dozvědět více?

Proč jsme provedli přezkum naší strategie? Na co se přezkum zaměřil? Jak mohli občané vyjádřit svůj názor? Najděte odpovědi na tyto i další otázky.

Otázky a odpovědi