Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přezkum strategie

Prověříme všechny možnosti

Cílem přezkumu strategie ECB je zajistit, aby naše měnověpolitická strategie odpovídala svému účelu jak dnes, tak v budoucnosti.

Přezkum strategie se týká všech aspektů naší měnové politiky v rámci našeho mandátu, kterým je zachovávat cenovou stabilitu. Přezkum bude založen na důkladné analýze a názorové otevřenosti.

V rámci strategického přezkumu bychom rádi slyšeli názory z celé Evropy, a to od občanů, akademických pracovníků, poslanců Evropského parlamentu i organizací občanské společnosti.

Akce „Nasloucháme“ po celé Evropě

Pro širokou veřejnost, organizace občanské společnosti a akademickou obec pořádají ECB a národní centrální banky po celé eurozóně různé akce z cyklu „Nasloucháme“. Náměty a názory, které během těchto akcí zazní, budou použity během přezkumu strategie.

Přehled všech akcí z cyklu „Nasloucháme“ ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva o přezkumu v polovině období

Naše výzva měla velký ohlas – děkujeme!

Prostřednictvím portálu „ECB Vám naslouchá“ jsme shromáždili vaše názory, návrhy a podněty k řadě témat, abychom lépe pochopili váš pohled na ekonomiku a na to, co očekáváte od centrální banky.

ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva o odpovědích na portálu ECB Vám naslouchá Více informací

Jak přezkum probíhá?

Informace získané na akcích „Nasloucháme“, náměty, které zašlete na tyto stránky, a výsledky práce zaměstnanců centrálních bank budou zohledněny na jednáních Rady guvernérů.

Pracovní skupiny

Chcete se dozvědět více?

Proč přezkoumáváme svou strategii právě teď? Na co se přezkum zaměřuje? Jak mohou občané vyjádřit svůj názor? Ovlivňuje přezkum strategie současnou měnovou politiku? Najděte odpovědi na tyto i další otázky.

Otázky a odpovědi