Menu


Przegląd strategii

Podjęliśmy przegląd strategii polityki pieniężnej EBC, żeby mieć pewność, że jest i pozostanie ona skuteczna.

Przegląd obejmie wszystkie aspekty polityki pieniężnej, w granicach naszego mandatu do utrzymywania stabilności cen. Będziemy go prowadzić na podstawie gruntownej analizy i niczego z góry nie przesądzając.

Częścią przeglądu będzie zbieranie opinii obywateli, środowiska akademickiego, posłów do Parlamentu Europejskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy.

Niczego
nie pominiemy

„Spotkania na słuchanie” w całej Europie

EBC i krajowe banki centralne organizują spotkania w różnych krajach strefy euro, żeby wysłuchać opinii ogółu obywateli, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego. Pomysły i poglądy przedstawione na tych spotkaniach zostaną uwzględnione w przeglądzie strategii.

Informacje o wszystkich spotkaniach

Obejrzyj ponownie: spotkanie „EBC słucha”

Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Jak EBC pomaga ludziom i firmom w strefie euro przejść ten trudny czas? Przedstawiamy środki, które zastosowaliśmy w dziedzinie polityki pieniężnej i nadzoru bankowego, żeby złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę i wesprzeć społeczeństwa europejskie.

Środki z zakresu polityki pieniężnej (opisane w 23 językach UE)

Pytaliśmy o Wasze zdanie – i dostaliśmy odzew!

Przez portal „EBC słucha” zbieraliśmy opinie, sugestie i obawy dotyczące różnych tematów, żeby lepiej zrozumieć Wasze spojrzenie na gospodarkę i oczekiwania wobec banku centralnego. Opublikujemy dla Was ich podsumowanie.

Więcej informacji

Na czym będzie się opierać przegląd?

W swoich rozważaniach o strategii Rada Prezesów weźmie pod uwagę opinie zebrane podczas „spotkań na słuchanie”, Wasze sugestie z portalu internetowego oraz wyniki prac ekspertów z banków centralnych.

Grupy tematyczne

Chcecie dowiedzieć się więcej?

Dlaczego prowadzimy przegląd strategii właśnie teraz? Co wejdzie w jego zakres? Jak włączyć się do debaty? Jak przegląd strategii wpłynie na bieżącą politykę pieniężną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie tu:

Pytania i odpowiedzi

CO NOWEGO W PRZEGLĄDZIE STRATEGII?

Oto najnowsze informacje

25 January 2021
Fabio Panetta: Sustainable finance: transforming finance to finance the transformation
Keynote speech by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, at the 50th anniversary of the Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria (by videoconference)
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2 December 2020
Philip R. Lane: Transcript of the fireside chat at Reuters Global Outlook Investment Summit
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balázs Korányi on 1 December 2020
24 November 2020
Isabel Schnabel: COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New Challenges to Monetary Policy Strategies
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October

Wszystko, co opublikowaliśmy na temat przeglądu