Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przegląd strategii

Niczego nie pominiemy

Podjęliśmy przegląd strategii polityki pieniężnej EBC, żeby mieć pewność, że jest i pozostanie ona skuteczna.

Przegląd obejmuje wszystkie aspekty polityki pieniężnej, w granicach naszego mandatu do utrzymywania stabilności cen. Prowadzimy go na podstawie gruntownej analizy i niczego z góry nie przesądzając.

Częścią przeglądu jest zbieranie opinii obywateli, środowiska akademickiego, posłów do Parlamentu Europejskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy.

„Spotkania na słuchanie” w Europie

EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro prowadzą tzw. spotkania na słuchanie, które są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pomysły i poglądy przedstawione na tych spotkaniach zostaną uwzględnione w przeglądzie strategii.

Informacje o wszystkich spotkaniach EBC słucha – podsumowanie okresowe

Pytaliśmy o Wasze zdanie – i dostaliśmy odzew!

Przez portal „EBC słucha” zbieraliśmy opinie, sugestie i obawy dotyczące różnych tematów, żeby lepiej zrozumieć Wasze spojrzenie na gospodarkę i oczekiwania wobec banku centralnego.

EBC słucha – podsumowanie opinii zebranych w portalu Więcej informacji

Na czym opiera się przegląd?

W swoich rozważaniach o strategii Rada Prezesów weźmie pod uwagę opinie zebrane podczas „spotkań na słuchanie”, Wasze sugestie z portalu internetowego oraz wyniki prac ekspertów z banków centralnych.

Grupy tematyczne

Chcecie dowiedzieć się więcej?

Dlaczego prowadzimy przegląd strategii właśnie teraz? Co wchodzi w jego zakres? Jak włączyć się do debaty? Jak przegląd strategii wpłynie na bieżącą politykę pieniężną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie tu:

Pytania i odpowiedzi