Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Преглед на стратегията

Новата стратегия е здрава основа, която ще ни направлява при провеждането на паричната политика през следващите години

Целта на прегледа на стратегията на ЕЦБ бе да се уверим, че стратегията ни по паричната политика е целесъобразна – сега и занапред.

Прегледът на стратегията обхвана всички аспекти на паричната ни политика в рамките на нашия мандат – да поддържаме ценова стабилност.

Изслушахме мнения от цяла Европа, включително на граждани, представители на академичната общност, членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество.

Резултатите от нашия преглед на стратегията

Изявление относно стратегията по паричната политика

Вижте изявлението относно нашата нова стратегия по паричната политика.

Изявление относно стратегията по паричната политика
Обзор на стратегията по паричната политика

Вижте повече подробности за новата стратегия на ЕЦБ по паричната политика.

Обзорен документ
Встъпителни бележки и въпроси и отговори

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и заместник-председателят Луис де Гиндос представиха резултатите от прегледа на стратегията.

Встъпителни бележки и въпроси и отговори
ЕЦБ одобрява новата си стратегия по паричната политика

Ето какво реши Управителният съвет относно своята нова стратегия по паричната политика.

Прессъобщение
ЕЦБ представя план за действие във връзка с изменението на климата

Приехме план за действие за отчитане на съображенията, свързани с изменението на климата, в нашата рамка на политиката.

Прессъобщение

Базови документи

Публикувахме няколко Тематични материала, данни от които бяха използвани в наскоро приключилия преглед на нашата стратегия. Нашите Тематични материали обхващат разработки по теми, свързани с основните ни задачи и функции, и са насочени към широка аудитория.

Вижте Тематичните материали

Как извършихме прегледа?

Какви аспекти включихме в нашия преглед на стратегията и защо? Разгледайте нашите рисунки, посветени на различните работни направления, и научете защо тези аспекти са важни за паричната политика.

Преглед на стратегията – основни теми

Изменението на климата в новата ни стратегия

Ние в ЕЦБ даваме своя принос към борбата с изменението на климата в рамките на мандата си. Приехме план за действие с амбициозна пътна карта за отчитане на съображенията, свързани с изменението на климата, в нашата рамка на паричната политика.

ЕЦБ и изменението на климата

Пресконференция за резултатите от прегледа на стратегията

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и заместник-председателят Луис де Гиндос представиха резултатите от прегледа на стратегията и отговориха на въпроси на журналисти.

Пресконференцията: гледайте отново и прочетете повече по темата

Форуми в цяла Европа

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната организираха поредица от форуми за широката общественост, организации на гражданското общество и академичната общност. Идеите и мненията, представени на тези събития, бяха използвани в прегледа на стратегията.

Обзор на всички форуми

Потърсихме Вашето мнение и го чухме!

Събрахме Вашите мнения, предложения и тревоги по редица теми чрез портала „ЕЦБ Ви слуша“, за да разберем по-ясно какво мислите за икономиката и какво очаквате от Вашите централни банки.

Портал „ЕЦБ Ви слуша“

Искате да научите повече?

Защо подложихме на преглед стратегията си? Към какво беше насочен прегледът? Какви възможности имаха гражданите да изразят мнението си? Открийте отговорите на тези и други въпроси!

Въпроси и отговори