Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Преглед на стратегията

Няма да оставим камък необърнат

Целта на прегледа на стратегията на ЕЦБ е да се уверим, че стратегията ни по паричната политика е целесъобразна – сега и занапред.

Прегледът на стратегията обхваща всички аспекти на паричната ни политика в рамките на нашия мандат – да поддържаме ценова стабилност. Той ще се основава на изчерпателен анализ и ще подходим към него без предубеждения.

Като част от прегледа на стратегията бихме искали да чуем мнения от цяла Европа, включително на граждани, представители на академичната общност, членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество.

Форуми в цяла Европа

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната организират редица форуми за широката общественост, организации на гражданското общество и академичната общност. Идеите и мненията, представени на тези събития, ще бъдат използвани в прегледа на стратегията.

Преглед на всички форуми ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за междинния преглед

Потърсихме Вашето мнение и го чухме!

Събрахме Вашите мнения, предложения и тревоги по редица теми чрез портала „ЕЦБ Ви слуша“, за да разберем по-ясно какво мислите за икономиката и какво очаквате от Вашите централни банки.

ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за коментарите в портала Повече информация

Как се извършва прегледът?

Разискванията в Управителния съвет ще се основават на информацията, която ще съберем на форумите, на идеите, които Вие ще изпратите чрез този уебсайт, и на работата на експертите от централните банки.

Направления

Искате да научите повече?

Защо правим сега преглед на стратегията си? Към какво е насочен прегледът? Как могат гражданите да изразят мнението си? Засяга ли прегледът на стратегията текущата парична политика? Открийте отговорите на тези и други въпроси!

Въпроси и отговори