Menu

Преглед на стратегията

Целта на прегледа на стратегията на ЕЦБ е да се уверим, че стратегията ни по паричната политика е целесъобразна – сега и занапред.

Прегледът на стратегията обхваща всички аспекти на паричната ни политика в рамките на нашия мандат – да поддържаме ценова стабилност. Той ще се основава на изчерпателен анализ и ще подходим към него без предубеждения.

Като част от прегледа на стратегията бихме искали да чуем мнения от цяла Европа, включително на граждани, представители на академичната общност, членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество.

Няма да оставим камък необърнат

Форуми в цяла Европа

ЕЦБ и националните централни банки организират форуми с участието на широката общественост, организации на гражданското общество и представители на академичните среди в цялата еврозона. Идеите и мненията, представени на тези събития, ще бъдат използвани в прегледа на стратегията.

Обзор на всички форуми

Гледайте отново: „ЕЦБ Ви слуша“

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Как помага ЕЦБ на гражданите и предприятията в еврозоната в това трудно време? Вижте този преглед на нашите мерки в областта на паричната политика и банковия надзор. Ние въведохме тези мерки, за да ограничим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката и да окажем подкрепа на всички европейски граждани.

Мерки по паричната политика (на 23 езика на ЕС)

Потърсихме Вашето мнение и го чухме!

Събрахме Вашите мнения, предложения и тревоги по редица теми чрез портала „ЕЦБ Ви слуша“, за да разберем по-ясно какво мислите за икономиката и какво очаквате от Вашите централни банки. Своевременно ще бъде публикуван обобщителен доклад.

Повече информация

Как се извършва прегледът?

Разискванията в Управителния съвет ще се основават на информацията, която ще съберем на форумите, на идеите, които Вие ще изпратите чрез този уебсайт, и на работата на експертите от централните банки.

Направления

Искате да научите повече?

Защо правим сега преглед на стратегията си? Към какво е насочен прегледът? Как мога да изразя мнението си? Засяга ли прегледът на стратегията текущата парична политика? Открийте отговорите на тези и други въпроси!

Въпроси и отговори

ТЪРСИТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА НА СТРАТЕГИЯТА?

Разгледайте по-долу!

2 December 2020
Philip R. Lane: Transcript of the fireside chat at Reuters Global Outlook Investment Summit
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balázs Korányi on 1 December 2020
24 November 2020
Isabel Schnabel: COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New Challenges to Monetary Policy Strategies
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October
1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020

Вижте всички публикации, свързани с прегледа на стратегията