Menu

Strategiöversyn

Målet med ECB:s strategiöversyn är att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver.

Strategiöversynen omfattar alla aspekter av penningpolitiken, inom ramen för prisstabilitetsmandatet. Översynen baseras på en ingående analys och görs förutsättningslöst.

Som en del av denna strategiöversyn vill vi få in synpunkter från hela Europa – invånare, akademiker, ledamöter i Europaparlamentet och civila samhällsorganisationer.

Vi kommer att vända på varje sten

Lyssna-in-event runtom i Europa

ECB och de nationella centralbankerna anordnar lyssna in-event med allmänheten, civila samhällsorganisationer och akademiker från hela euroområdet. Input från dessa event kommer att utgöra underlag för strategiöversynen.

Lyssna in-eventen – en överblick

Titta igen: ECB:s lyssna in-event

Vår respons på coronapandemin

På vilket sätt hjälper ECB människor och företag i euroområdet under dessa svåra tider? Kolla in den här översikten över våra åtgärder för penningpolitik och banktillsyn. Med dem vill vi begränsa coronapandemins konsekvenser för ekonomin och stödja alla invånare i Europa.

Penningpolitiska åtgärder (finns på 23 EU-språk)

Vi ville höra dina synpunkter – och du svarade!

Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank. En sammanfattande rapport kommer att publiceras inom kort.

Mer information

Hur genomförs översynen?

Informationen från våra lyssna-in-event, idéerna du lämnar här på webbplatsen och det arbete som görs av oss som arbetar på centralbankerna blir underlag för ECB- rådets överläggningar.

Arbetsflöden

Vill du veta mer?

Varför gör vi en strategiöversyn nu? Vad ska översynen fokusera på? Hur kan jag tycka till? Påverkar strategiöversynen den aktuella penningpolitiken? Här får du svaren på dessa och andra frågor.

Frågor och svar:

DET SENASTE OM STRATEGIÖVERSYNEN?

Se nedan

24 November 2020
Isabel Schnabel: COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New Challenges to Monetary Policy Strategies
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October
1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020
30 September 2020
Christine Lagarde: The monetary policy strategy review: some preliminary considerations
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the “ECB and Its Watchers XXI” conference

Se alla publikationer om strategiöversynen