Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Strategiöversyn

Den nya strategin utgör en stark grund som vägleder oss i hur penningpolitiken ska bedrivas under de kommande åren

Målet med ECB:s strategiöversyn var att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver.

Strategiöversynen omfattade alla aspekter av penningpolitiken, inom ramen för prisstabilitetsmandatet.

Vi fick in synpunkter från hela Europa – invånare, akademiker, ledamöter i Europaparlamentet och civila samhällsorganisationer.

Resultatet av vår strategiöversyn

Penningpolitiskt strategiutlåtande

Läs vårt nya penningpolitiska strategiutlåtande.

Penningpolitiskt strategiutlåtande
Den penningpolitiska strategin i korthet

Läs mer om ECB:s nya penningpolitiska strategi.

Översikt
Inledningsord med frågor och svar

Ordförande Christine Lagarde och vice ordförande Luis de Guindos presenterade resultatet av strategiöversynen.

Inledningsord med frågor och svar
ECB godkänner den nya penningpolitiska strategin

Här hittar du ECB-rådets beslut om den nya penningpolitiska strategin.

Pressmeddelande
ECB presenterar handlingsplan mot klimatförändringar

Vi har beslutat om en handlingsplan för att integrera klimatförändringsöverväganden i vårt penningpolitiska styrsystem.

Pressmeddelande

Bakgrundsmaterial

Vi har publicerat flera Occasional papers som har bidragit till vår nyligen avslutade strategiöversyn. I våra Occasional papers presenteras ämnen relaterade till våra huvuduppgifter och funktioner riktade till en bred publik.

Läs Occasional papers

Hur genomförde vi översynen?

Vilka aspekter behandlade vi i vår strategiöversyn och varför? Se våra illustrationer till de olika arbetsflödena och läs mer om varför dessa aspekter är viktiga för penningpolitiken.

Viktiga frågor i strategiöversynen

Klimatförändringar i vår nya strategi

Inom vårt mandat gör vi på ECB vad vi kan för att hantera klimatförändringarna. Vi har beslutat om en handlingsplan med en ambitiös färdplan för att integrera klimatförändringsöverväganden i vårt penningpolitiska styrsystem.

Klimatförändringar och ECB

Presskonferens om resultatet av strategiöversynen

Ordförande Christine Lagarde och vice ordförande Luis de Guindos presenterade resultatet av strategiöversynen och svarade på journalisternas frågor.

Presskonferens: titta igen och läs mer

Lyssna in-event runtom i Europa

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet anordnade olika lyssna-in-evenemang med allmänheten, civila samhällsorganisationer och akademiker. Input från dessa event utgjorde underlag för strategiöversynen.

Lyssna in-eventen – en överblick

Vi ville få dina synpunkter – och det fick vi!

Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar på dig för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank.

Portalen ECB lyssnar på dig

Vill du veta mer?

Varför genomförde vi en strategiöversyn? Vad fokuserade översynen på? Hur kunde invånare tycka till? Här får du svaren på dessa och andra frågor.

Frågor och svar