Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Strategiöversyn

Vi kommer att vända på varje sten

Målet med ECB:s strategiöversyn är att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver.

Strategiöversynen omfattar alla aspekter av penningpolitiken, inom ramen för prisstabilitetsmandatet. Översynen baseras på en ingående analys och görs förutsättningslöst.

Som en del av denna strategiöversyn vill vi få in synpunkter från hela Europa – invånare, akademiker, ledamöter i Europaparlamentet och civila samhällsorganisationer.

Lyssna-in-evenemang runtom i Europa

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet anordnar olika lyssna-in-evenemang med allmänheten, civila samhällsorganisationer och akademiker. Input från dessa event kommer att utgöra underlag för strategiöversynen.

Lyssna-in-evenemang – en överblick ECB lyssnar på dig – Sammanfattande halvtidsrapport

Vi ville höra dina synpunkter – och du svarade!

Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar på dig för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank.

ECB lyssnar på dig – Sammanfattande rapport av svaren från portalen ECB lyssnar Mer information

Hur genomförs översynen?

Informationen från våra lyssna-in-event, idéerna du lämnar här på webbplatsen och det arbete som görs av oss som arbetar på centralbankerna blir underlag för ECB-rådets överläggningar.

Arbetsflöden

Vill du veta mer?

Varför gör vi en strategiöversyn nu? Vad ska översynen fokusera på? Hur kan invånare tycka till? Påverkar strategiöversynen den aktuella penningpolitiken? Här får du svaren på dessa och andra frågor.

Frågor och svar