Menu


Strategische evaluatie

Het doel van de strategische evaluatie van de ECB? Ervoor zorgen dat onze monetairbeleidsstrategie afgestemd is op onze doelstelling, zowel vandaag als in de toekomst.

De strategische evaluatie omvat, binnen het kader van ons mandaat, alle aspecten van ons monetair beleid, dat erop is gericht de prijzen stabiel te houden. De evaluatie zal steunen op een diepgravende analyse en een onbevooroordeelde aanpak.

Voor de strategische evaluatie leggen we in heel Europa ons oor te luisteren, bij burgers, academici, leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de financiële sector en maatschappelijke organisaties.

We gaan zeer
grondig te werk

Luistersessies in heel Europa

De ECB en de nationale centrale banken organiseren luistersessies met het publiek, maatschappelijke organisaties en de academische wereld in het eurogebied. De ideeën en opvattingen die uit deze sessies naar voren komen, worden meegenomen in de strategische evaluatie.

Overzicht van alle luistersessies

Opnieuw bekijken: luistersessie ‘De ECB luistert’

Ons antwoord op de coronapandemie

Hoe helpt de ECB in deze moeilijke tijden particulieren en bedrijven in het eurogebied? Bekijk dit overzicht van onze maatregelen op het gebied van het monetair beleid en het bankentoezicht. We hebben deze maatregelen getroffen om de impact van de coronapandemie op de economie te beperken en alle Europese burgers te steunen.

Maatregelen op het gebied van monetair beleid (beschikbaar in 23 EU-talen)

We hebben uw mening gevraagd en geluisterd!

Via het portaal 'De ECB luistert' hebben we uw opvattingen, suggesties en zorgpunten over allerlei onderwerpen verzameld. Zo trachten we beter te begrijpen hoe u tegen economische onderwerpen aankijkt en wat u van uw centrale bank verwacht. Te zijner tijd wordt een samenvatting gepubliceerd.

Meer informatie

Hoe pakken we de evaluatie aan?

De Raad van Bestuur baseert zijn overwegingen onder andere op informatie uit de luistersessies, de ideeën die u op deze website aandraagt en het werk van commissies en werkgroepen met centralebankmedewerkers.

Werkgroepen

Meer info?

Waarom nu een strategische evaluatie? Waarover gaat de evaluatie? Hoe kan ik mijn stem laten horen? Heeft de strategische evaluatie invloed op het huidige monetaire beleid? Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen.

Vragen en antwoorden

MEER INFORMATIE OVER DE STRATEGISCHE EVALUATIE?

Kijk hieronder

25 January 2021
Fabio Panetta: Sustainable finance: transforming finance to finance the transformation
Keynote speech by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, at the 50th anniversary of the Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria (by videoconference)
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2 December 2020
Philip R. Lane: Transcript of the fireside chat at Reuters Global Outlook Investment Summit
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balázs Korányi on 1 December 2020
24 November 2020
Isabel Schnabel: COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New Challenges to Monetary Policy Strategies
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October

Alle publicaties over de strategische evaluatie