Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Strategische evaluatie

We gaan zeer grondig te werk

Het doel van de strategische evaluatie van de ECB? Ervoor zorgen dat onze monetairbeleidsstrategie afgestemd is op onze doelstelling, zowel vandaag als in de toekomst.

De strategische evaluatie omvat, binnen het kader van ons mandaat, alle aspecten van ons monetair beleid, dat erop is gericht de prijzen stabiel te houden. De evaluatie zal steunen op een diepgravende analyse en een onbevooroordeelde aanpak.

Voor de strategische evaluatie leggen we in heel Europa ons oor te luisteren, bij burgers, academici, leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de financiële sector en maatschappelijke organisaties.

Luistersessies in heel Europa

De ECB en de nationale centrale banken in het eurogebied organiseren verschillende luistersessies met het grote publiek, maatschappelijke organisaties en de academische wereld. De ideeën en opvattingen die uit deze sessies naar voren komen, worden meegenomen in de strategische evaluatie.

Overzicht van alle luistersessies De ECB luistert – Samenvatting tussentijdse evaluatie

We hebben uw mening gevraagd en geluisterd!

Via het portaal ‘De ECB luistert’ hebben we uw opvattingen, suggesties en zorgpunten over allerlei onderwerpen verzameld. Zo trachten we beter te begrijpen hoe u tegen economische onderwerpen aankijkt en wat u van uw centrale bank verwacht.

De ECB luistert – Samenvatting van de antwoorden die op het portaal zijn binnengekomen Nadere informatie

Hoe pakken we de evaluatie aan?

De Raad van Bestuur baseert zijn overwegingen onder andere op informatie uit de luistersessies, de ideeën die u op deze website aandraagt en het werk van commissies en werkgroepen met centralebankmedewerkers.

Werkgroepen

Meer info?

Waarom nu een strategische evaluatie? Waarover gaat de evaluatie? Hoe kunnen burgers hun stem laten horen? Heeft de strategische evaluatie invloed op het huidige monetaire beleid? Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen.

Vragen en antwoorden