Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Stratēģijas izvērtējums

Jaunā stratēģija ir stingrs pamats, kas mums palīdzēs īstenot mūsu monetāro politiku turpmākajos gados.

ECB stratēģija tika izvērtēta, lai nodrošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību tās mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptvēra visus mūsu monetārās politikas aspektus atbilstoši mūsu uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti.

Mēs uzklausījām viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Mūsu stratēģijas izvērtējuma rezultāti

Monetārās politikas stratēģijas paziņojums

Lasiet paziņojumu par mūsu jauno monetārās politikas stratēģiju.

Monetārās politikas stratēģijas paziņojums
Pārskats par monetārās politikas stratēģiju

Šeit atradīsiet sīkāku informāciju par ECB jauno monetārās politikas stratēģiju.

Pārskats
Ievadruna un atbildes uz jautājumiem

Prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) un viceprezidents Luiss de Gindoss (Luis de Guindos) iepazīstināja ar stratēģijas izvērtējuma rezultātiem.

Ievadruna un atbildes uz jautājumiem
ECB apstiprina savu jauno monetārās politikas stratēģiju

Šeit uzzināsiet Padomes lēmumus par tās jauno monetārās politikas stratēģiju.

Paziņojums presei
ECB iepazīstina ar rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā

Esam apstiprinājuši rīcības plānu, lai iestrādātu ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus mūsu monetārās politikas regulējumā.

Paziņojums presei

Papildmateriāli

Esam publicējuši vairākus speciālos pētījumus, kurus izmantojām mūsu nesen veiktajā stratēģijas izvērtējumā. Speciālie pētījumi aplūko jautājumus, kas saistīti ar mūsu galvenajiem uzdevumiem un funkcijām, un tie paredzēti plašam lasītāju lokam.

Lasiet speciālos pētījumus

Kā mēs veicām stratēģijas izvērtējumu?

Kādus aspektus aplūkojām mūsu stratēģijas izvērtējumā un kāpēc to darījām? Attēlos iepazīstieties ar dažādiem mūsu darba virzieniem un lasiet vairāk par to, kāpēc šie aspekti ir būtiski monetārās politikas īstenošanā.

Stratēģijas izvērtējuma būtiskākie jautājumi

Klimata pārmaiņu novēršana – daļa no mūsu jaunās stratēģijas

Mēs ECB savu pilnvaru ietvaros sniedzam ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Esam apstiprinājuši rīcības plānu ar vērienīgām iecerēm iestrādāt ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus mūsu monetārās politikas regulējumā.

Klimata pārmaiņas un ECB

Preses konference par stratēģijas izvērtējuma rezultātiem

Prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) un viceprezidents Luiss de Gindoss (Luis de Guindos) paziņoja stratēģijas izvērtējuma rezultātus un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

Vēlreiz noskatieties preses konferenci un lasiet vairāk

Uzklausīšanas pasākumi visā Eiropā

ECB un visu euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas rīkoja dažādus pasākumus, kuros tika uzklausīta plaša sabiedrība, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un akadēmisko aprindu pārstāvji. Šo pasākumu laikā apkopotās idejas un viedokļi tika iekļauti stratēģijas izvērtējumā.

Pārskats par visiem uzklausīšanas pasākumiem

Mēs vēlējāmies uzzināt jūsu viedokļus – un mēs jūs sadzirdējām!

Ar portāla "ECB uzklausa" palīdzību mēs apkopojām jūsu viedokļus, ieteikumus un bažas saistībā ar dažādiem jautājumiem, lai labāk saprastu jūsu skatījumu uz tautsaimniecību un uzzinātu, ko jūs sagaidāt no savas centrālās bankas.

Portāls "ECB uzklausa"

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc mēs izvērtējām savu stratēģiju? Ko tieši mēs izvērtējām? Kā iedzīvotāji varēja paust savu viedokli? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes