Menu

Stratēģijas izvērtējums

ECB stratēģija tiek izvērtēta, lai nodrošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību tās mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas aspektus atbilstoši mūsu uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējums balstās uz rūpīgu analīzi un atvērtu skatījumu.

Veicot stratēģijas izvērtējumu, vēlamies uzklausīt viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Mēs izskatīsim
ikvienu aspektu!

Pasākums "ECB uzklausa"

2020. gada 21. oktobrī notika pirmais pasākums "ECB uzklausa", ko vadīja prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) un galvenais ekonomists Filips Leins (Philip Lane). Virtuālais pasākums pulcēja dažādas Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai uzklausītu to viedokļus par ECB monetārās politikas un komunikācijas ietekmi un gaidāmajiem globālajiem izaicinājumiem. Šie ieskati tiks iestrādāti mūsu stratēģijas izvērtējumā.

Drīzumā varēsiet iepazīties ar diskusiju kopsavilkumu.

Noskatīties pasākumu 

Pasākuma programma

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Kā ECB šajos grūtajos laikos palīdz euro zonas iedzīvotājiem un uzņēmumiem? Izlasiet šo pārskatu par mūsu monetārās politikas un banku uzraudzības pasākumiem. Mūsu īstenoto pasākumu mērķis ir ierobežot koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību un sniegt atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Monetārās politikas pasākumi (23 ES valodās)

Vēlamies dzirdēt jūsu viedokli!

Cenu stabilitātei ir būtiska loma ikdienas dzīvē gan veidojot uzkrājumus, gan aizņemoties, tērējot un veicot ieguldījumus. Tāpēc, pirms pieņemt lēmumu par mūsu nākotnes stratēģiju, gribam uzklausīt jūsu idejas un bažas. Vēlamies apkopot viedokļus no visām euro zonas valstīm.

Izsakiet savu viedokli portālā "ECB uzklausa"!

Kā mēs veicam stratēģijas izvērtējumu?

Informācija, ko apkopojam uzklausīšanas pasākumos, šajā interneta vietnē paustās idejas un centrālo banku darbinieku veikums tiks izmantots Padomes lēmumos.

Darba plūsmas

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc izvērtējam savu stratēģiju tieši šobrīd? Ko tieši mēs izvērtējam? Kā iespējams izteikt savu viedokli? Vai stratēģijas izvērtējums ietekmē pašreizējo monetāro politiku? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes

VĒLATIES UZZINĀT JAUNĀKO INFORMĀCIJU PAR STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMU?

Lasiet tālāk!

17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October
1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020
30 September 2020
Christine Lagarde: The monetary policy strategy review: some preliminary considerations
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the “ECB and Its Watchers XXI” conference
24 September 2020
Philip R. Lane: Q&A on Twitter
Interview on Twitter with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted on 24 September 2020

Sk. visas publikācijas par stratēģijas izvērtējumu