Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Stratēģijas izvērtējums

Mēs izskatīsim ikvienu aspektu!

ECB stratēģija tiek izvērtēta, lai nodrošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību tās mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas aspektus atbilstoši mūsu uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējums balstās uz rūpīgu analīzi un atvērtu skatījumu.

Veicot stratēģijas izvērtējumu, vēlamies uzklausīt viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Uzklausīšanas pasākumi visā Eiropā

ECB un visu euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas rīko dažādus pasākumus, kuros tiek uzklausīti plašas sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji. Šo pasākumu laikā apkopotās idejas un viedokļi tiks iekļauti stratēģijas izvērtējumā.

Pārskats par visiem uzklausīšanas pasākumiem "ECB uzklausa". Starpposma pārskata kopsavilkuma ziņojums

Mēs vēlējāmies uzzināt jūsu viedokļus – un mēs jūs sadzirdējām!

Ar portāla "ECB uzklausa" palīdzību mēs apkopojām jūsu viedokļus, ieteikumus un bažas saistībā ar dažādiem jautājumiem, lai labāk saprastu jūsu skatījumu uz tautsaimniecību un uzzinātu, ko jūs sagaidāt no savas centrālās bankas.

"ECB uzklausa". Kopsavilkuma ziņojums par portālā "ECB uzklausa" sniegtajām atbildēm Sīkāka informācija

Kā mēs veicam stratēģijas izvērtējumu?

Informācija, ko apkopojam uzklausīšanas pasākumos, šajā interneta vietnē paustās idejas un centrālo banku darbinieku veikums tiks izmantots Padomes lēmumos.

Darba plūsmas

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc izvērtējam savu stratēģiju tieši šobrīd? Ko tieši mēs izvērtējam? Kā iedzīvotājiem iespējams paust viedokli? Vai stratēģijas izvērtējums ietekmē pašreizējo monetāro politiku? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes