Menu

Stratēģijas izvērtējums

ECB stratēģija tiek izvērtēta, lai drošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību tās mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas aspektus atbilstoši mūsu uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējums balstās uz rūpīgu analīzi un atvērtu skatījumu.

Veicot stratēģijas izvērtējumu, vēlamies uzklausīt viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Mēs izskatīsim
ikvienu aspektu!

Uzklausīšanas pasākumi visā Eiropā

ECB un nacionālās centrālās bankas rīko pasākumus visā euro zonā, kuros tiek uzklausīts plašas sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvju viedoklis. Šo pasākumu laikā apkopotās idejas un viedokļi tiks iekļauti stratēģijas izvērtējumā.

Pārskats par visiem uzklausīšanas pasākumiem

Noskatieties vēlreiz – pasākums "ECB uzklausa"

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Kā ECB šajos grūtajos laikos palīdz euro zonas iedzīvotājiem un uzņēmumiem? Izlasiet šo pārskatu par mūsu monetārās politikas un banku uzraudzības pasākumiem. Mūsu īstenoto pasākumu mērķis ir ierobežot koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību un sniegt atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Monetārās politikas pasākumi (23 ES valodās)

Mēs vēlējāmies uzzināt jūsu viedokļus – un mēs jūs sadzirdējām!

Ar portāla "ECB uzklausa" palīdzību mēs apkopojām jūsu viedokļus, ieteikumus un bažas saistībā ar dažādiem jautājumiem, lai labāk saprastu jūsu skatījumu uz tautsaimniecību un uzzinātu, ko jūs sagaidāt no savas centrālās bankas. Vēlāk tiks publicēts kopsavilkuma ziņojums.

Sīkāka informācija

Kā mēs veicam stratēģijas izvērtējumu?

Informācija, ko apkopojam uzklausīšanas pasākumos, šajā interneta vietnē paustās idejas un centrālo banku darbinieku veikums tiks izmantots Padomes lēmumos.

Darba plūsmas

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc izvērtējam savu stratēģiju tieši šobrīd? Ko tieši mēs izvērtējam? Kā iespējams izteikt savu viedokli? Vai stratēģijas izvērtējums ietekmē pašreizējo monetāro politiku? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes

VĒLATIES UZZINĀT JAUNĀKO INFORMĀCIJU PAR STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMU?

Lasiet tālāk!

2 December 2020
Philip R. Lane: Transcript of the fireside chat at Reuters Global Outlook Investment Summit
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balázs Korányi on 1 December 2020
24 November 2020
Isabel Schnabel: COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New Challenges to Monetary Policy Strategies
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11 October 2020
Philip R. Lane: Interview with Wall Street Journal
Interview with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Tom Fairless on 8 October
1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020

Sk. visas publikācijas par stratēģijas izvērtējumu