ECB stratēģijas izvērtējums

ECB 2020. gada janvārī uzsāka stratēģijas izvērtēšanu. Izvērtēšana tiek veikta, lai nodrošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas aspektus, ko nosaka mūsu uzdevums saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējuma pamatā būs rūpīga analīze un atvērts skatījums.

Veicot stratēģijas izvērtējumu, vēlamies uzklausīt viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Mēs izskatīsim
ikvienu aspektu!

Pasākuma "ECB uzklausa" jauno norises datumu paziņosim drīzumā

Uz laiku atlikts prezidentes Kristīnes Lagardas (Christine Lagarde) un galvenā ekonomista Filipa Leina (Philip Lane) vadītais uzklausīšanas pasākums pilsoniskās sabiedrības organizācijām Briselē. Jaunais pasākuma norises datums tiks paziņots vēlāk.

Pasākuma programma

Uzklausīšanas pasākumi visā Eiropā

ECB un euro zonas centrālās bankas rīkos pasākumus, kuros uzklausīs plašas sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvju viedokļus. Šo pasākumu laikā apkopotās idejas un viedokļi tiks iekļauti stratēģijas izvērtējumā.

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis!

Cenu stabilitātei ir būtiska loma ikdienas dzīvē gan veidojot uzkrājumus, gan aizņemoties, tērējot un veicot ieguldījumus. Tāpēc mēs vēlamies uzklausīt jūsu idejas un bažas, iekams pieņemt lēmumu par mūsu nākotnes stratēģiju. Vēlamies apkopot viedokļus no visām euro zonas valstīm.

Izsakiet savu viedokli portālā "ECB uzklausa"

Kā mēs veicam stratēģijas izvērtēšanu?

Padomes lēmumos tiks izmantota informācija, ko mēs apkopojam uzklausīšanas pasākumos, šajā interneta vietnē paustās idejas un centrālo banku darbinieku paveiktais.

Darba plūsmas

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc šobrīd tiek veikta stratēģijas izvērtēšana? Uz ko tā vērsta? Kā varu paust savu viedokli? Vai stratēģijas izvērtējums ietekmē pašreizējo monetāro politiku? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes

VĒLATIES UZZINĀT JAUNĀKO INFORMĀCIJU PAR STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMU?

Sk. tālāk!

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zschäpitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Sk. visas publikācijas par stratēģijas izvērtējumu