Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Revízia stratégie

Nová stratégia je pevným základom, ktorý nás bude v nadchádzajúcich rokoch usmerňovať pri výkone menovej politiky

Cieľom revízie stratégie ECB bolo zabezpečiť účelnosť stratégie menovej politiky tak dnes, ako aj do budúcnosti.

Revízia stratégie zahŕňala všetky aspekty menovej politiky, a to v rámci nášho mandátu, ktorým je udržiavanie cenovej stability.

Vypočuli sme si názory občanov, predstaviteľov akademickej obce, poslancov Európskeho parlamentu a organizácií občianskej spoločnosti z celej Európy.

Výsledok revízie našej stratégie menovej politiky

Vyhlásenie o stratégii menovej politiky

Prečítajte si vyhlásenie o našej novej stratégii menovej politiky.

Vyhlásenie o stratégii menovej politiky
Prehľad stratégie menovej politiky

Podrobnejšie informácie o novej stratégii menovej politiky ECB.

Súhrnný prehľad
Úvodný príhovor a odpovede na otázky

Prezidentka ECB Christine Lagardová spolu s viceprezidentom Luisom de Guindosom predstavili výsledky revízie stratégie menovej politiky.

Úvodný príhovor a odpovede na otázky
ECB schválila svoju novú stratégiu menovej politiky

Rozhodnutie Rady guvernérov o novej stratégii menovej politiky.

Tlačová správa
ECB predstavila akčný plán riešenia otázky klimatických zmien

Rozhodli sme o akčnom pláne integrácie aspektov klimatických zmien do nášho rámca menovej politiky.

Tlačová správa

Súvisiace materiály

Zverejnili sme viacero príležitostných štúdií, ktoré boli podkladom nedávno dokončenej revízie stratégie menovej politiky. Príležitostné štúdie sa týkajú tém súvisiacich s našimi hlavnými úlohami a funkciami a sú zamerané na široké publikum.

Prečítajte si príležitostné štúdie

Ako prebiehala revízia stratégie menovej politiky?

Na ktoré aspekty sme sa počas revízie zameriavali a prečo? Pozrite si naše ilustrácie k jednotlivým témam revízie a prečítajte si, ako sa tieto aspekty dotýkajú menovej politiky.

Hlavné témy revízie stratégie

Klimatické zmeny v rámci našej novej stratégie

ECB sa na riešení otázky klimatických zmien podieľa v medziach svojho mandátu. Rozhodli sme o akčnom pláne s ambicióznou stratégiou na začlenenie aspektov klimatických zmien do svojho rámca menovej politiky.

Klimatické zmeny a ECB

Tlačová konferencia o výsledku revízie stratégie

Prezidentka ECB Christine Lagardová spolu s viceprezidentom Luisom de Guindosom informovali o výsledkoch revízie stratégie a odpovedali na otázky novinárov.

Tlačová konferencia: video a ďalšie informácie

Diskusné aktivity „ECB vás počúva“ po celej Európe

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny organizovali rôzne diskusné podujatia s účasťou širokej verejnosti, organizácií občianskej spoločnosti a predstaviteľmi akademickej obce. Podnety a názory, ktoré odzneli počas diskusií, boli zohľadnené v rámci revízie stratégie menovej politiky.

Prehľad všetkých diskusných podujatí

Ďakujeme za vaše podnety!

Prostredníctvom portálu „ECB vás počúva“ sme zozbierali vaše názory, návrhy a obavy k rôznym témam s cieľom zistiť, aký je váš pohľad na ekonomiku a čo očakávate od svojej centrálnej banky.

Portál „ECB vás počúva“

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečo sme uskutočnili revíziu našej stratégie? Na čo sa revízia zameriavala? Ako mohli občania vyjadriť svoj názor? Odpovede na tieto otázky i ďalšie informácie nájdete tu.

Otázky a odpovede